25. juuni 1998 kell 22:00

Roosa Äripäev järjest kollasemaks!

Ajakirjanik Koit Luusi professionaalsus ja produktiivsus on lausa hämmastav!

Esitades sekretärile küsimuse, kas Viktor Siilatsil on midagi öelda Sulev Paakspuu mere- ja kalastusäride kohta, ja saades vastuseks, et ei ole midagi kommenteerida, sest ei tunne inimest, suudab Koit Luus sellise info põhjal järeldada mingi olematu konkurentsi, intriigi ja lepingu ülelöömise katse (ÄP 18.06.98 «Kütuseärimeest veetlevad vesi ja kalad»).

Allakirjutanul pole au tunda ei Sulev Paakspuud ega tema ettevõtmisi, mistõttu polnud võimalik ei tema ega ta tegevuse kohta lausuda ei head ega halba.

Olles hr Paakspuuga tutvunud ajalehe vahendusel, tundub, et tegemist on tubli ja ettevõtliku inimesega, kes on oskuslikult ühendanud oma hobid äriga ja asunud esindama kvaliteetmerekaatreid Bella.

ÄP kirjutab minu sekretäri sõnadel, et oleksin justkui käinud Soome kaatritootjaid ümber veenmas eesmärgiga hr Paakspuuga sõlmitud leping üle lüüa.

Kurb küll, aga tegemist on juba teistkordse, sihiliku, kergestikontrollitava valega. Pole kordagi nimetatud kaatritootja juures Soomes käinud!

Kus aga suitsu, seal tuld. Esinesin paar aastat tagasi Soome paaditootjate konverentsil Tallinnas eesmärgiga äratada neis huvi tootmisvõimaluste vastu Eestis. Seepeale võttis minuga ühendust Bella Boatsi omanik hr Sonninen, näidates üles koostööhuvi. Nende paate on Eestis varemgi toodetud.

Aasta tagasi saime kokku Helsingis, kus ta kutsus mind oma tehast vaatama. Tootmise osaliselt ületoomisest polnud ta huvitatud.

Mingit hr Paakspuu ega ASi Barrel MKT lepingu ülelöömise katset pole minu poolt olnud ja ÄP on piisavalt vana turulolija, et teada ühe või teise ärimehe stiili ja eetikat ning esitada kontrollitud infot. Kurjade keelte vastu pidi aga pipar aitama!

Hetkel kuum