30. juuni 1998 kell 22:00

Riigihangete alammäärad kahekordistuvad

Asja ostmise ja teenuse tellimise korral pidi riigiasutus seni korraldama avaliku hanke alates 100 000kroonise maksumuse puhul, mis täna tõusis 200 000 kroonini. Remondi või restaureerimise ehitustöö tellimise korral tõuseb riigihanke alammäär seniselt 300 000-lt 500 000 kroonile ning uusehituse, renoveerimise või rekonstrueerimise ehitustöö tellimise korral 1 miljonilt kroonilt 2 miljonile kroonile.

Tellimusi, mille maksumus jääb alla piirmäära, ei pea teostama riigihangete seaduses sätestatud korra järgi. Suurema maksumusega hangete puhul, kui pakkumisel osaleb vaid üks tellija, on nüüdsest vajalik riigihangete ameti nõusolek.

«1995. aastast kehtivate piirmäärade tõstmise vajaduse tingib elukalliduse tõus, avaliku konkursi korraldamise kulude kasv ning piirmäärade mittevastavus Euroopa Liidus kehtestatud normatiividele,» kommenteeris riigihangete ameti peadirektor Ülo Sarv.

«See on positiivne, kuna võimaldab keskmise suurusega ehitusettevõttel kergema vaevaga saada piirmääradest allapoole jäävaid tellimusi,» lausus ASi Wiklar juhataja Toomas Kuik.

Ehitusfirma Gerrante juhatuse esimehe Peeter Siniväli sõnul ei tasu riigihanked konkursi korras väikefirmadele ära, sest suurettevõted on hinnad liiga madalale langetanud.

Tänasest võib ka omavalitsus kehtestada omavahendite arvel riigihangete teostamiseks sätestatust madalamad alammäärad.

Tallinna linnavolikogu otsustas siiski piirmäärasid tõsta. Linnapea Ivi Eenmaa selgitas, et Tallinna riigihankeid kontrollib Tallinna hinna- ja konkurentsiamet, mitte riigihangete amet, seega ei pea teostama otsest riigihanget konkursi korras.

Sel aastal on Tallinna linnavalitsus tellinud 160 hanget, neist 124 on toimunud avatud ja 34 piiratud pakkumise korras, kahe tellimus on teostatud ühe hankijaga.

Hetkel kuum