5. juuli 1998 kell 22:00

Usaldus pankade vastu on langenud

Forekspanga, Hoiupanga, Ühispanga, Hansapanga, Maapanga ja Tallinna Panga kohta tehtud uuring näitas, et ehkki üksikud pangad olid võrreldes aastataguse ajaga veidi usaldust juurde võitnud, langes usalduse tase keskmiselt.

Forekspangale andsid vastajad eelmise aastaga võrreldes positiivsema hinnangu kõigi tunnuste lõikes. Forekspanga tõus oli eelmise aastaga võrreldes suurim.

Endiselt on Hansapank hinnatuim, väärtustatakse usaldusväärsust, perspektiivsust ja kliendisõbralikkust, vaid teeninduse kiirusega ei oldud rahul.

Hinnang Hoiupangale on langenud, heaks pidasid vastajad vaid panga klienditeenindust.

Ühispangale antud hinnang on eelmise aastaga võrreldes tõusnud, enam hinnati usaldusväärsust ja kliendisõbralikkust, vähem laenutingimusi, perspektiivsust.

Uuringust on näha Maapangasse suhtumise halvenemist juba mais -- usaldus langes oluliselt juhtivtöötajatel ning kõrgema haridusega vastajatel, veidi vähem reatöötajatel ning madalama haridusega vastajatel.

Tallinna Panga teenindust hinnati heaks, laenutingimusi, usaldusväärsust ja perspektiivsust halvemaks.

Kokku küsitleti üle Eesti 920 inimest, kellest 16% ei ole seotud ühegagi kuuest uuritud pangast.

Hetkel kuum