5. juuli 1998 kell 22:00

Vara üleandmine

Juriidilise isiku likvideerimisel, jagu-nemisel, ühinemisel või ümberkujundamisel tuleb arvestada maksuriskidega. Sageli võib reorganiseerimine olla maksuameti revisjoni ajendiks ning seetõttu tasub nõu pidada spetsialistidega ja veenduda oma maksude arvestamise õigsuses.

Vara üleandmine äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel äriseadustikus ettenähtud korras ei ole käive ning seda ei maksustata käibemaksuga (KMS § 3 lg 4 p 7). Kui vara antakse üle käibemaksukohustuslasest juriidilise isiku likvideerimisel, siis see on maksustatav käibemaksuga (KMS § 26 lg 1).

Juriidiliste isikute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel üleantud vara ei arvestata tuluna, kui kogu selle vara eest omandati osalus (TMS § 25 lg 1). Aktsionärile likvideerimise käigus üleantud vara puhul on aktsionäri tuluks summa, mille võrra saadud vara väärtus on suurem tema osast aktsiakapitalis (TMS § 24 lg 3).

Hetkel kuum