2. august 1998 kell 22:00

Eesti Pank tegi Maapangas tugevat tööd

Ajalehe Äripäev juhtkir-jas (31.07) võis lugeda varjatud kiitust Eesti Panga pangainspektsiooni aadressil. Just see järelevalveorgan on, nagu selgub, Maapanga kuritarvituste paljastamisel tugevat tööd teinud.

Juhtkirjas «Finantsämblikud» on tehtud faktiliselt paikapidamatuid järeldusi. Arusaamatult viidatakse asjaolule, et pangainspektsiooni kauaaegne juhataja Pilvia Nirgi on pr Eenmaa «hea tuttav». Ja et seetõttu jäid Maapanga sisekontrolli aktid keskpanga tähelepanuta. Tõde on vastupidine ja taoline lähenemine läbinisti ebaõige. Kõik, kes Pilvia Nirgit teavad, võivad kinnitada, et ta ei ole Eenmaa tuttav. Ka pole nad sõbrannad, pinginaabrid, (üli)koolikaaslased, äripartnerid, õed, kolleegid kaitseministeeriumist jne. Pigem on tegu mõningate (Maapangaga seotud) tüüpide poolt teadlikult levitatava kuulujutuga, et tasuda «auvõlg» pangainspektsioonile ja selle juhatajale.

Tegelikkusele ei vasta ka arvamus, et pangainspektsioon pole MP sisekontrolli aktis toodud faktidele tähelepanu pööranud ja on neist mööda vaadanud. Eesti Panga inspekteerimiste käigus tuvastatu on aluseks sisekontrolli aktidele.

Järeldus põhineb teadmisel, et viimatinimetatu on dateeritud selle aasta märtsi algusega. 1998. aasta jaanuaris pangainspektsiooni tehtud inspekteerimise akt edastati Maapangale veebruaris ehk kuu aega varem. ÄPs refereeritu on aga sarnane pangainspektsiooni aktile.

1997. aasta kevadel valminud inspekteerimisaktid on kindlasti pangainspektsiooni töö. Pangainspektsioon kontrollis EMPd korduvalt ja tuvastas olulisi kõrvalekaldeid ja tegematajätmisi. Nende lahendamiseks tehti ettekirjutused ning veebruaris nõuti MP juhtkonnalt pöördumist politseisse kriminaalasjade algatamiseks.

Hetkel kuum