16. august 1998 kell 22:00

Üldkoosoleku korras muudatusi

Alates 10. juulist on aktsiaseltsi üldkoos-oleku osas äriseadustikus tehtud järgmised tähtsamad muudatused:

- nimelisi aktsionäre kutsutakse üldkoosolekule tähitud kirjaga. Kui aktsionäre on üle 100 või on seltsil esitajaaktsiad, avaldatakse selle asemel teade vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes;

- üldkoosoleku luhtumisel ei saa uut, ilma kvooruminõudeta üldkoosolekut kokku kutsuda mitte varem kui nädala pärast;

- üldkoosoleku protokolli lisadeks on kõigi osavõtjate allkirjadega nimekiri ning aktsionäride volitatud esindajate volikirjad;

- kui üldkoosolekul otsustatakse muuta nõukogu koosseisu või tehakse nõukogu kohta põhikirjas muudatusi, peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud (v.a siis, kui seltsil on üksainus aktsionär).

Tõestamisega võtab notar enda peale vastutuse, et üldkoosolek on kokku kutsutud ja läbi viidud õiguspäraselt.

Hetkel kuum