23. august 1998 kell 22:00

Osaühing õiguskindlamaks

Kindlasti mäletavad Äripäeva lugejad äriühingute ülevõtmisega seotud skandaale. Osaühingute puhul hõlbustas ülevõtmist see, et kohtu registriosakonnad ei omanud ülevaadet asutamise järel toimunud osanike ja neile kuuluvate osade suuruse muutustest.

10. juulil jõustunud äriseadustiku paranduste kohaselt peab osaühingu võõrandamise leping olema notariaalne. Selle tõestatud ärakirja peab ühingu juhatus saatma 5 päeva jooksul registriosakonda. Osanike koosoleku protokoll, mis lisatakse registriandmete muutmisavaldusele, peab sisaldama osalenute nimesid ja igaühele kuuluvat häälte arvu. Protokollile lisatakse osavõtnute allkirjadega nimekiri ning täielik osanike loetelu. Kui tegemist on koosolekuta otsustamisega, siis nüüdsest peavad osanike vastused olema kirjalikud ja hääletusprotokollile lisatud.

Hetkel kuum