24. august 1998 kell 22:00

Kas pooldate välispankade tulekut Eesti turule?

Minu arvates on välispangad siin ammu kohal. Vaadake pankade nõukogude koosseisud üle.

Samas tuleks kõigepealt defineerida, mida tähendab välispank. Kui vaatame aktsiakapitali omandi baasilt, siis on mul küll kahtlus, et enamusaktsionärid on kõik välismaised. Ma ei ole sugugi veendunud, et Eesti residendid on meie pankades enamuses.

Siin on arvatavasti teatud ajalooline paratamatus ja johtub see ilmselt sellest, et oletatavasti ei ole eestlased suutelised kokku panema sellist virna raha, mis on vajalik panga enamusosaluse hoidmiseks. Majanduslikus mõttes pole sel kindlasti suurt vahet, kelle käes on enamusaktsiad. Kas poliitilises mõttes on see hea või halb -- eks see ole rohkem maitseküsimus.

Mõnes mõttes on see Eestile hea märk --järelikult välispangad usuvad Eesti majandusse ja pankadesse.

Meie oleme mõlema panga klient, mõlemad pangad töötavad praegu päris tublisti ka. Ma ei usu, et nad hakkavad seepärast halvemini töötama või et välisomanikud hakkaksid neis domineerima.

Väliskapitali investeeringud Eestisse on teretulnud, sõltumata sellest, millist teed pidi need siia tulevad.

Eesti majandus on atraktiivne, see on kõigiti hea ja väga mitmes mõttes kindlustab meie majandust, nii et hindan seda positiivselt.

Siin on ka mitmeid nüansse.

Mina ei kuulu nende kilda, kes ütlevad, et kapitalil ei ole rahvust. See tähendab, et positiivne oleks, kui meie oma kapitali osa rahvamajanduses pidevalt kasvaks. Selle kohta on ka tendents olemas. Kapital ei ole midagi muud kui edasilükatud tarbimine ehk hoiustamine ja meie inimesed on päris agarad hoiustajad.

Mul on seda raske pooldada või mitte, sest mul ei ole otseselt panganduses mingit huvi.

Kui aga välispankade tulek Eesti turule normaliseerib ka pangandustavasid ja muudab pangad n-ö tsiviliseeritumaks, kui nad on siiamaani olnud, olen ma kahe käega poolt, sest ettevõtjana huvitab mind efektiivne arveldamine, laiaskaalaline pangateenindus, riskikindlustuste ja garantiide kättesaadavus ja loomulikult soodne laenuintress, mis sõltub sisepoliitilistest tõmblustest oluliselt vähem.

Kurb on see, et välispangad tulevad sellisel moel, et eesti finantskapitali määr ja mõju hakkab vähenema. Parem olnuks, kui nad tulnuks konkurentidena.

Oleks tahtnud seda näha varem, praegu on nagu viimane hetk.

Hetkel kuum