30. august 1998 kell 22:00

Uuendustele vastuseisu põhjused

Uuenduse ladusaks elluviimiseks tuleks aegsasti prognoosida vastuseisu põhjused:

- ignorantsus. Uuenduse põhjuseid ei ole selgitatud, eesseisvatest muudatustest puudub arusaadav pilt;

- edasilükatud otsustus. Uuenduse initsiaatorit ja tema esitatud põhjendusi ei usuta. Soovitakse jääda äraootavale positsioonile;

- situatsiooniline vastuseis. Leitakse, et uuenduse miinused kaaluvad plussid üles;

- madal enesehinnang. Ei usuta, et suudetakse uusi nõudeid täita;

- negatiivne kogemus, sest uuendust juba prooviti rakendada valel ajal, vales kohas või valede meetoditega.

Uuendusprotsessi edukaks juhtimiseks tuleb püüda vastuseisu ära hoida ja ennetada, juba ilmnenud vastuseisule aga sobiva taktikaga reageerida.

Hetkel kuum