3. september 1998 kell 22:00

Soome ettevõtjad pooldavad ELi laienemist

Soome ärijuhid suhtuvad soosivalt ELi laienemisse, lootes regioonis leida uue tugeva turu. Kõige olulisemaks peetakse, et ühinemist taotlevad riigid hakkaksid kiiresti täitma liidu siseturu nõudeid.

Samas näevad Soome ettevõtjad bloki laienemises probleeme, sest liikmeks pürgijatel on sageli EList erinevad standardid. Kaubad tuleb igas riigis eraldi serifitseerida, milleks võib kuluda aastaid. Ka tollitariifid võimaldavad erinevat tõlgendamist, mis on vastuolus ELi nõuetega.

EL plaanib blokiga ühinevatele riikidele maksta aastas tugiraha üle 47 mld Eesti krooni.

Soome ettevõtjad on huvitatud, et tugiraha kasutataks ettevõtluse tugevdamiseks, mitte varjatud toetusena ettevõtetele. Esmajärjekorras tuleks Soome ettevõtjate hinnangul arendada tolli, kaubandusregistri, maksutalituste ja konkurentsiametite tööd.

ELis on kaalumisel üleminekuaeg uutele liikmetele, kuid Soome ettevõtjad on selle vastu. Kardetakse, et selle aja vältel võivad Kesk- ja Ida-Euroopa firmad eksportida liikmesriikidesse keskkonna- ja ohutusnõudeid rikkuvat toodangut.

Veel ilmneb uurimusest, et Soome kaubanduskoja hinnangul võib Eesti ELi keskmise elatustaseme saavutada alles 57 aasta pärast, 2055. aastal, kui võtta ELi keskmiseks majanduse kasvutempoks 2,5% ja kandidaatriikide kasvuks 5,0%. BNS

Hetkel kuum