7. september 1998 kell 22:00

Telleri turvaline abiline

TCD on turvaline raha hoidmise ja väljastamise seade, mis vabastab pangatöötaja rutiinsematest sularahaoperatsioonidest: raha lugemine, toomine teistest ruumidest.

Pangatöötajal jääb enam aega keskendumiseks põhitööle -- kliendiga suhtlemisele ja tema soovide täitmisele.

Rahatähtede väljastussüsteem tagab, et väljamakstav summa on õige. Mitmekordne detektorisüsteem tagab, et masinast ei väljastata praakraha (rebenenud või kokkukleepunud kupüüre).

Seade ühendatakse pangakontori arvutivõrku. Vastava programmiga saab sularahaväljastajat kasutada igalt telleri töökohalt.

Tavaliselt paigutatakse üks seade kahe pangatöötaja vahele, sobiva ruumilahenduse puhul piisab sellest kogu kontori väljastatava sularaha hoidmiseks.

Arvutivõrku ühendatud seadmest saab teavet masinas sisalduva sularaha hulga, väljasorteeritud praakraha, väljavõetud summade ning väljavõtjate kohta.

TCDsse paigutatud raha on turvalises seifis, millel peale tavalukkude on ka aegviivislukk, mis hoiab ära kiire raharöövi võimaluse isegi juhul, kui kurjategijad on suutnud võtmed enda valdusse saada.

Töökohal pole vaja hoida suuremat hulka raha ja üksiku pangatöötaja ning kontori risk tervikuna väheneb.

Deposiidiseifi lisamisega saab TCDd kasutada ka sissetuleva sularaha hoiustamiseks.

EKSPERTHINNANGSiiri Alamaa

Hansapanga Rävala kontori juhataja Automaatne sularahaväljastaja muudab kliendi teenindamise kiiremaks ning telleri töö mugavamaks. Sularaha viimine-toomine muutub minimaalseks, aparaadis olevaid kassette täidetakse vaid kord-paar nädalas.

Kuna ühest masinast võivad raha saada kõik töötajad, kes lähikonnas asuvad, on neid küllaltki kalleid aparaate vaja üsna vähe. Meie kontoris piisab kahest sularahaväljastajast.

Võrreldes kassalaekaga on aegrelee ja mitme lukuga sularahaväljastaja palju röövlikindlam.

Tema kasutamine on otstarbekas igas suuremas pangakontoris, aga ka postkontoris, kus liigub rohkesti sularaha.

Hetkel kuum