9. september 1998 kell 22:00

Maffia trikid turvakaubanduses

Andrus Nurga soov oli oma konkurent vahendeid valimata hävitada, väidab QTS Kaubanduse ASi tegevjuht Ott Vanaselja.

Nii Claudia Grupp kui ka QTS Kaubandus tarnivad valvesignalisatsiooniseadmeid Kanada firmalt STIM Inc. Tänavu märtsis pöördus Nurga politseiameti keskuurimisbüroo poole avaldusega, milles süüdistas QTS Kaubanduse ASi kõrvalehiilimises riigimaksude tasumisest. Nurga sõnul oli tal tekkinud kahtlusi, sest QTS Kaubandus olevat müünud turvaseadmeid odavamalt kui Claudia.

Uurimisbüroo uurija Tuulikki Kantola, kellega Nurga on varem koostööd teinud, läkitas Kanadasse STIM Inc-i presidendile Steven Fotile faksi, paludes andmeid QTS Kaubanduse poolt tarnitud seadmete kohta. Kantola hoiatas samas Fotit, et ärisidemed QTS Kaubandusega võivad kahjustada STIM Inc-i head nime.

Kantola ise faksile alla ei kirjutanud. Faksi saatjaks oli märgitud Kantola kolleeg uurija Einar Kolt?anov, kes ise samal ajal hoopis Taanis komandeeringus viibis. Kolt?anovi allkirja võltsimises osales veel keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude osakonna vaneminspektor Mart Torsus.

Kuulnud Steven Fotilt keskuurimisbüroo huvist QTS Kaubanduse vastu, pöördus Ott Vanaselja siseministri poole avaldusega. Teenistusliku juurdluse tulemuste põhjal hoiatas ministeerium Kantolat suuliselt. Mingit distsiplinaarkaristust aga ei järgnenud. Ametiseisundi kuritarvitamist ja erafirma huvide eest seismist tema tegevuses ei tuvastatud. Siseministeeriumi asekantsleri Priit Kelderi allkirja kandev kokkuvõte tõdes, et Kolt?anovi allkirja järeletegemine polnud antud juhul käsitletav võltsimisena.

Tulemust ei andnud ka Vanaselja pöördumine riigiprokuratuuri poole. Prokurör Peeter Pool leidis tänavu augustis, et Ott Vanaselja taotlus algatada kriminaalasi politseiametnike seaduserikkumiste väljaselgitamiseks on riigiametnikku solvav.

Claudia juhi avaldus aga rändas politseist maksuametisse, kelle revisjoni tulemusena tehti QTS Kaubandusele ettekirjutus. Ettevõtte tähelepanu juhiti mõningatele vigadele käibemaksu arvestamisel ja teda kohustati kandma täiendavalt riigieelarvesse 5100 krooni.

Vanaselja leiab, et QTS Kaubanduse mainet on tõsiselt kahjustatud ning nõuab Claudialt selle korvamiseks 250 000 krooni.

Andrus Nurga on seda meelt, et Vanaseljat kasutatakse turvaturul käivas võitluses etturina ning et Claudia vastu suunatud rünnakute taga seisab ESS.

Samas oli ta sunnitud tõdema, et just käesoleva aasta algul pidas QTS Kaubandus oma Kanada partneriga läbirääkimisi ainuõiguste saamiseks.

1. Nurga läkitab keskuurimisbüroole süüdistuse, et QTS Kaubandus ei maksa makse

2. Nurga tuttav uurija saadab QTS Kaubanduse Kanada äripartnerile faksi, võltsides allkirju

3. Uurija käest läheb süüdistus maksuametisse

4. Maksuamet teeb QTS Kaubandusele ettekirjutuse

Hetkel kuum