13. september 1998 kell 22:00

Majandusaastast

Raamatupidamise seaduse järgi (§ 17) peab majandusaasta algus reeglina kattuma kvartali algusega. Tütar- ja emaettevõtte majandusaasta peavad olema samad. Kalendriaastast erinev majandusaasta on kasulik sesoonse majandustegevusega firmadele. Mõnikord võib majandusaasta muutmine anda ka võimaluse tulude maksustamist edasi lükata.

Majandusaasta muutmine tuleb kooskõlastada maksuametiga (TMS § 6 lg 1). Maksuametil on õigus kooskõlastusest keelduda ainult kahel juhul:

- ettevõttel on maksuvõlgu;

- maksuamet tuvastab, et majandusaasta muutmise eesmärk on tulumaksu tasumisest kõrvale hoida.

Maksuameti väide peab olema põhjendatud. Unustada ei tohi, et peale maksuametis kooskõlastamise tuleb majandusaasta muudatus registreerida äriregistris. Seda teeb juhatuse liige oma notariaalse avaldusega. Majandusaasta muutmisel tuleb tasuda ka riigilõiv 500 krooni.

Hetkel kuum