16. september 1998 kell 22:00

Forekspanga likviidsus kahaneb

Forekspanga bilansi aktivapoolel on pangas olev sularaha, nõudmiseni ja tähtajalised hoiused teistes pankades vähenenud kuuga kokku ligi 200 miljonit krooni ja moodustas augusti lõpuks 247,86 miljonit krooni. Samal ajal on kohustuste poolel teel oleva summa suurus 260 miljonit krooni, mis moodustab üle kümne protsendi kõigist kohustustest.

Forekspanga eelarve ja planeerimise osakonna juhataja Piret Villmann lausus, et pangal on traditsiooniliselt olnud teel olevate summade osakaal suur, sest ka välisarvelduste maht on suur.

Forekspanga juhatuse esimees Ivar Lukk ütles, et raha teel ei kajasta rublamakseid, sest nende väärtuspäev on samal päeval. Ta lisas, et pangal oli augustis Vene deposiitkontodel vaid veidi üle viie miljoni krooni.

ASi Hansa Asset Management portfellihaldur Mihkel Õim ütles, et Forekspanga likviidsus on bilansiliste näitajate põhjal halvenenud.

Ühispanga analüütik Sander Danil lisas, et pangal võib tekkida probleeme, kui raha jäi kinni mõnda Vene panka ja selle katteks tuleb otsida vahendeid mujalt.

Ivar Lukk kinnitas, et Forekspangal ei ole likviidsusprobleeme.

Augusti lõpus toimunud suunatud aktsiaemissioon tõi Forekspanka juurde 60 mln krooni ja suurendas panga aktsiakapitali 53,7 mln kroonini.

Forekspanga lühiajaliste aktsiainvesteeringute portfell kahanes augustis ligi 108 mln krooni ehk 68%. Panga pikaajalised aktsiainvesteeringud suurenesid samal ajal 76 mln krooni ehk 105%.

Investeeringud sidus- ja tütarettevõtete aktsiatesse moodustasid augusti lõpus pikaajalistest investeeringutest 43 protsenti.

Piret Villmann Forekspangast ütles, et pikaajalised aktsiainvesteeringud suurenesid lühiajaliste investeeringute ehk väärtpaberite kauplemisportfelli kandmisest pikaajalisteks investeeringuteks. Villmanni sõnul ei ole pangal vaja hoida nii suurt kauplemisportfelli, samuti tuleb lühiajalised aktsiainvesteeringud pidevalt turuhinnaga ümber hinnata. Pikaajaliste investeeringute ümberhindlus toimub kord kvartalis. Pikaajalised investeeringud kajastuvad bilansis kas soetusmaksumuses või turuväärtuses, vastavalt sellele, kumb on madalam. Soetusmaksumusest kõrgemaks neid hinnata ei saa, mistõttu realiseerimata kasumit see juurde ei anna.

Sander Danili sõnul annab investeeringute ümbertõstmine bilansis võimaluse potentsiaalset kahjumit edasi lükata.

Aktsiainvesteeringutelt sai Forekspank augustis 4,2 miljonit krooni kahjumit. Forekspanga kahjum oli augustis kokku 10 miljonit krooni, mis viis panga kaheksa kuu kahjumi 27 miljoni kroonini.

Eile teatas Forekspank börsile, et neli aastat tagasi 2,5 mln kroonise nimiväärtusega emiteeritud vahetusvõlakirjad konverteeriti aktsiateks.

Vahetusvõlakirjade omanik Forekspanga tütarfirma Foreks Kapitalihaldamise AS märkis 250 000 Forekspanga aktsiat. Kande tegemise järel äriregistrisse on panga aktsiakapital nüüd 56,2 miljonit krooni.

Sander Danili sõnul aktsia väärtus tehinguga langeb, sest uut raha panka sisse ei tule.

Forekspanga investeeringute direktor Angelika Koha lausus, et võlakirju lunastada oleks olnud ebaotstarbekas ja lisas, et aktsiad kajastuvad tresooraktsiatena, mistõttu nad ei oma lahjendavat mõju.

Ivar Lukk märkis, et aktsionärid on kogu aeg teadnud vahetusvõlakirjade olemasolust potentsiaalsete aktsiatena. Ta lisas, et strateegilise investori kaasamist silmas pidades oli kasulikum võlakirjad aktsiaiks vahetada.

Lukk ütles, et praegu käivad audiitoritega läbirääkimised Investeerimispanga liitmise järel toimuva aktsiate vahetussuhte osas. Tulemusi Luki sõnul esialgu veel ei ole. Ta lisas, et hiljemalt nädala pärast peaksid pangad jõudma ühise otsuseni.

Hetkel kuum