4. oktoober 1998 kell 22:00

Äriühingu valitsemine ja juhtimine

Äriühingute valitsemine (corporate go-vernance) on turumajandusele iseloomulik tegevusala, mis käsitleb omaniku (aktsionäride, osanike, partnerite) tegevust ja probleeme tervikuna. Eesti keeles on selle tegevusala iseloomustamiseks kasutatud ka termineid juhtimine ja haldamine.

Äriühingute valitsemine käsitleb nii omanikuks saamist (äriühingu asutamine, pärimine, osaluse suurendamine), omanikuks olemist kui ka omandist loobumist (osaluse müük või vähendamine, äriühingu likvideerimine, osaluse pärandamine).

Täpsemalt kuuluvad siia mitmesugused tehingud aktsiate ja osadega, omanike omavahelised suhted, omanike esindusorgani (meil nõukogu) tegevus ja problemaatika, mis on seotud omanike tahte elluviimisega palgatud juhtkonna poolt.

Lihtsustatult on küsimus selles, kuidas suurendada omanike vara ja ettevõtte väärtust ning mida selleks teha.

Äriühingute valitsemine on igas riigis õiguslikult reguleeritud, Eestis on äriühingute puhul juriidiliseks aluseks äriseadustik.

Juuresolevad skeemid selgitavad mõiste olemust lähemalt. Äriühingu valitsemine on tihedalt seotud ja osaliselt kattuv juhtimisega. Äriühingu valitsemisorganisteks on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus, kusjuures juhatus kuulub nii ühte kui ka teise. Juhatus vahendab omanikke ja organisatsiooni.

Hetkel kuum