6. oktoober 1998 kell 22:00

Ehitusküsimustes orienteerumiseks saab abi

Eestis annavad mitmekülgset ehitus- infot vähesed firmad, kelle suunitlus ja sihtgrupid on küllaltki erinevad või kattuvad vähesel määral.

Eesti ehitusteabe fondi (ETF) asutatud ET-Infokeskuse AS muudab ETFi kartoteegi kaudu ehitusinfo kättesaadavaks igale ehitushuvilisele. Infokeskuse kogutud ehitusteavet levitab kolmandat aastat Ehituskeskus, kelle alaline ehitusnäitus Viru keskuses on enim tähelepanu pälvinud. Keskus korraldab teemapäevi ja seminare, kus ehitusmaterjale ja seadmeid tootvad firmad tutvustavad oma toodangut, seadmeid ja nende paigaldamist.

Kinnisvaraomanikke, korteri- ja majaühistuid ning nende haldajaid ja hooldajaid aitab keskuse kinnisvarahoolduse kartoteek.

OÜ Ehitusteave levitab temaatilist kolmeosalist pidevalt täienevat ehitusalast andmekogu ET-Kartoteek, mis sisaldab ka erialaseid juhendeid (terminoloogia, töövõtulepingute näidised, arvutusjuhised, metoodilised juhised jne). Ehitusmaterjalide tootjad ja maaletoojad tutvustavad eraldi trükises (uudis)toodangut.

Eesti Ehitusbörs OÜ annab välja nädalaajakirja Ehitusbörs, mis süstematiseerib ja teeb kättesaadavaks ehitusalase hetkeinfo. Väljaande infoeksperdid koguvad infomüra vältimiseks andmed algallikatest.

Ehitusbörsis avaldatud info hõlmab teavet ehitusobjektide kohta äriplaani koostamisest sisustustöödeni välja. Lisaks pakub väljaanne uudistooteid, eripakkumisi ja ehitusmaterjalide hinnatabeleid. Uudistoodete lehekülgedel tutvustavad firmad tooteid, mis hiljem võivad kajastuda eripakkumiste juures või hinnatabelite ridades.

Hetkel kuum