7. oktoober 1998 kell 22:00

Maksurevolutsioon: poolt ja vastu

Artikli «Maksurevolut-sioon: poolt ja vastu» (ÄP, 28.09) illustratsiooniks on toodud eestlaste ja soomlaste bruto- ja netopalkade võrdlus. Kust on aga võetud andmed soomlaste keskmise brutopalga kohta?

Soome Tilastokeskuse andmetel oli soomlase keskmine brutopalk mullu IV kvartalis umbes 10 900 FIMi, s.o umbes 28 500 Eesti krooni kuus.

Teiseks on minu arvates eksitav kasutada võrdluseks üldist maksukoormust, sest seal sisalduvad kaudsed (käibe-, auto-, aktsiisi- jm) maksud, mis on Soomes kõrged. Siit järeldub, et inimesel, kel pole autot, kes ei joo ega suitseta, on maksukoormus märgatavalt madalam.

Tõenäoliselt oleks objektiivsem võrrelda tulumaksu võrra vähendatud sissetuleku osa. Soomes on see keskmisest palgast umbes 65%, Eestis 77%.

Hoopis teine asi on maksueraldised sotsiaalsfääris, mis puudutavad pea kõiki soome peresid: lapsetoetus 535 marka kuus esimese lapse sünni järel, üldine eluasemetoetus, mis korvab üle poole madala sissetulekuga perede kulutustest eluasemele, töötu abiraha, pension, õpingutoetus jne.

Ei peaks võrdlema üksnes maksuprotsente, vaid sedagi, mida kodanik maksudest saab.

Hetkel kuum