12. oktoober 1998 kell 22:00

Muutused logistikas viivad jaotuskeskuseni

Ettevõtted, kes tahavad püsida konkurentsis, peavad arvestama oma logistilise strateegia määratlemisel logistika trendidega. Praegu on Eestis suurimad ümberkujundamisprotsessid toimumas hulgikaubanduses ning seda teenindavas transpordis. Tekivad senisest efektiivsemalt ning kvaliteetsemalt töötavad teenindusettevõtted -- jaotuskeskused.

Jaotuskeskus on kauba- ja informatsioonivoogude juhtimise kompleks, mille ülesandeks on varustada tellijat kaubaga tellija määratud tingimustel (kogus, hind, koht, aeg). Kui peale jaotuskeskuse põhifunktsioonide -- ladustamine, transport, komplekteerimine, märgistamine ning info töötlemine -- pakutakse samuti teisi logistilisi teenuseid, siis sellist jaotuskeskust nimetatakse logistikakeskuseks.

Jaotuskeskuse rajamisel peavad olema täidetud eeldused:

- jaotuskeskuse asukoha valiku eeldus on ühendus eri transpordiliikidega (maantee, raudtee, õhutee, veetee). Asukoha valikut määrab potentsiaalse tarbijaskonna tihedus territooriumil.

Kui jaotuskeskusel ei ole ühendust kõigi transpordiliikidega, siis tuleb arvestada piirangutega, mis on tingitud ühe või teise transpordiliigi puudumisest või selle paiknemisest kaugemas punktis;

- jaotuskeskuse rajamine eeldab infosüsteeme ning kommunikatsioonikanaleid, mis võimaldab interaktiivses keskkonnas suhelda tellijate ja müüjatega;

- vajalikud on kvalifitseeritud töötajad, kes on suutelised juhtima logistilisi protsesse ja infosüsteeme;

- potentsiaalne tarbijaskond.

Jaotuskeskus võimaldab tõsta kaupade ja teenuste kvaliteeti ning vähendada ettevõtete kulusid.

Maailmas on jaotuskeskuse loomise üheks aluseks suuri territooriume hõlmavad majandusruumid -- Euroopa, Venemaa, Ameerika. Madalamale tasemele liikudes oleks Eestis aluseks eri piirkonnad -- Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva.

- asukoha analüüs

- oodatavate veomahtude analüüs

- turu tulevikupotentsiaali analüüs

- praeguse majandus- ja liiklusstruktuuri analüüs

- eeltingimuste analüüs

- jaotuskeskuse positsiooni määratlemine (rahvusvaheline, siseriiklik jne)

- tulude-kulude analüüs

- kitsaskohtade analüüs

Hetkel kuum