13. oktoober 1998 kell 22:00

Artikkel nullib desinfektsioonifirmade töö

Desinfektsiooniettevõtjate liidu liikmeid hämmastas Äripäevas ilmunud artikkel olukorrast Eesti putukarindel («Prussakat jahtides euroliitu», Äripäev, 7. oktoober 1998).

Eestis levinum parasiit on prussakas (Blatella germanica), kes on maailma valitsenud ligikaudu 200 miljonit aastat.

Kogu maailmas tegeletakse sellega, kuidas leida tõhusamaid vahendeid võitluseks parasiitidega. Soome teadlaste uuringute kohaselt hävitatakse maailmas parasiite peamiselt mürgituse meetodil.

Tervisekaitseinspektsiooni seaduse kohaselt peavad mürkidega tegelevad inimesed teostama töid ettenähtud töövahenditega ning kaitseriietuses.

Äripäeva artiklist võime lugeda seda, et Eestis on võimalik parasiidid hävitada kümne sekundi jooksul ning seejuures kasutamata kaitsevahendeid.

Mõned agaramad kolleegid ajavad klientidel pead segi reklaamlausetega, kus antakse putukatõrjele garantii kuni üks aasta.

Eelnimetatud väited panevad iga vastutustundega firma ja ka kliendid fakti ette, et eelnev aastatepikkune töö on väärtusetu ja praeguseks võivad selle erialaga tegelevad firmad tegevusvaldkonda vahetada.

Ka eraettevõtte väljastatav litsents kaupade väljaveoks ELi riikidesse tekitas liidu liikmete seas segadust. Meiepoolsete järelepärimiste kohaselt on Eesti Vabariigis kaupade ja teenuste eksportimiseks (kaasa arvatud ELi riikidesse) nõutavaid litsentse ja sertifikaate õigus väljastada ainult riiklikel organitel.

Desinfektsiooniettevõtjate liit kinnitab, et liidu liikmeteks olevad firmad on kogemustega ja vastutustundelised firmad, kelle töötulemusi liit pidevalt jälgib.

Meie eesmärk on koondada ausatel põhimõtetel tegutsevaid deratisatsiooni ja desinfektsiooniga tegelevaid firmasid ühtsesse liitu ja taotleda riiklikku litsentseerimist, mis korrigeeriks praegust ebamäärast olukorda turul, kus seaduste puudumise tõttu tegelevad kahjuritõrjega väga erineva ettevalmistusega isikud ja firmad.

Hetkel kuum