14. oktoober 1998 kell 22:00

Kas toetate investee-rimisfondide mahu piirmäära kaotamist?

Fondi mahu alampiiri pole vaja. Liiga väikese mahuga fond muutub ka fondivalitseja jaoks ebarentaabliks ning haldurid on kindlasti huvitatud sellest, et fondi maht oleks suur -- mida suurem maht, seda suurem protsent talle kukub.

Fondihaldurite huvi fondi edukuse vastu, samuti see, et väärtpaberiinspektsioon kontrollib tihedalt fondide investeeringuid, aitab kaitsta samuti investorite huve.

Praegu tuli kaheksa fondi tegevus peatada, sest seadus ütleb, et peadirektor peab otsustama nende sulgemise. Õigem oleks fondid sulgeda siis, kui investorite huvid ei oleks kaitstud. Antud juhul ei olnud mul valikut, teisiti talitades oleksin rikkunud seadust.

Muudatuse mõte oligi anda inspektsioonile otsustamisruumi. Fondide sulgemine ei sattunud praegu just kõige paremale ajale ja see on negatiivne signaal inimestele, kes ei ole kursis fondi äriga ja seostavad fonde pankadega. Hetkel olnuks õigem veidi fondi sulgemisega venitada. Paljude fondide puhul on selge, et mahu alla viie miljoni piiri jäämine on ajutine.

Investeerimisfondide seaduses fondide mahu piirmäära kehtestades lähtusime sellest, et fondi valitsemine nõuab teatud mahtusid ja fondil on mõttekas tegutseda ainult siis, kui tal on need mahud -- ainult siis on üks fond elujõuline.

Väga väikese mahuga fond saaks tegutseda võib-olla ainult mingisuguse aja jooksul.

Arvan, et viis miljonit ei ole iseenesest puutumatu suurus. Omal ajal paika panduna ei saanud see olla põhjendatud väga põhjalike kalkulatsioonidega.

Kui tehakse mingi ettepanek, siis võib kindlasti seda arutada, kuigi arvan, et seadust mingist operatiivsest olukorrast lähtuvalt muuta ei ole eriti otstarbekas ega normaalne.

Seoses tekkinud olukorraga on võimalik arutada variante, kuidas seda seadusesätet rakendada, mitte niivõrd ümber formuleerida.

Elu on toonud meile teadmisi ning kogemusi juurde, aga praegu lihtsalt niisama mahu piirmäära seadusest üldse välja visata ma kindlasti ei poolda.

Arvan, et siin on võimalikud teistsugune lähenemine. See peab olema konkreetne otsus konkreetses olukorras.

Võib-olla peaks järelevalveorganitel olema rohkem võimalust ise otsustada.

Hetkel kuum