14. oktoober 1998 kell 22:00

Koopiamasina pisirikkeid võib kõrvaldada omal käel

Osadesse paljundusmasinatesse on hoolduse kiirendamiseks ja lihtsustamiseks ehitatud diagnostikasüsteem, mis tähistab avastatud kõrvalekalded koodidega. Mõned neist vilguvad juhtpaneelil hoiatava signaaltulukesena, teised kuvatakse menüüs numbri ja tähe kombinatsioonina. Siis tuleb appi võtta kasutusjuhend, selgitamaks vea sisu.

Mõnede koodidega näidatavate vigade puhul peab kasutama eriharidusega spetsialisti abi, sest tavatarbija ise nendega hakkama ei saa.

Lihtsamad koopiamasina vead võib siiski ise kõrvaldada. Näiteks aparaadi paberiteede ummistumine. Sel puhul tuleb avada koopiamasina esipaneel, kus on üldjuhul skemaatilised juhendid selliste vigade kõrvaldamiseks. Kinnijäänud paberit välja rebida ei tohiks. Katkised paberitükid võivad tekitada ummistusi paberi liikumisteedes ning kuumenemisel kleepuda koopiamasina trumlite külge, tekitades seega rohkem kahju.

Pärast paberi kõrvaldamist tuleb kõik aparaadi sõlmed ning uksed hoolikalt sulgeda, sest muidu ei pruugi mõni seadet kaitsvatest mikrolülititest minna õigesse asendisse ning koopiamasin ei käivitu.

Mõningaid koopiamasina rikkeid põhjustavaid vigu saab tarbija ise vältida:

- kontrollige, kas kasutate seadmes õiget paberit? Eri paljundusmasinates võidakse kasutada erinevat paberistandardit, üldjuhul on see 80g/m².

- kas kasutate seadmes õiget kilet? Grafoprojektori kilesid on mitut tüüpi, valet tüüpi kile võib sulada koopiamasinasse. Selle vältimiseks kontrollige kilede pakendilt, milliseks trükiprotsessiks see on mõeldud.

- kui kasutate käsitsisöödusüsteemi, siis kontrollige, et paber läheks masinasse otse. Viltuläinud paber võib trumlitesse kinni jääda. Seadmest väljavõtmisel rebeneb selline paber kergesti, jättes masinasse väikseid paberitükikesi, mis võivad põhjustada omakorda ummistusi trumlites.

- kasutage koopiamasinas originaalkulumaterjale, näiteks tahma. Masinale sobimatu tahm võib kuumutamisel paberile mitte kinnituda.

- kui koopiamasin ei tööta, vaadake, kas koopiamasin on ühendatud vooluvõrku. Kontrollige, kas koopiamasina esipaneelil põleb mõni tundmatu sümbol või märgutuli, vaadake instruktsioonist, mida sellisel juhul tegema peab. Lühiinstruktsioonid ja skeemid on tavaliselt koopiamasina esikaane all. Kontrollige, et seadme paberisöötja avad ei oleks ummistunud, vajadusel puhastage need.

- kui vahetate koopiamasina tahmakassetti või olete näiteks puhastamiseks avanud seadme kaaned ning masin seejärel ei tööta, siis avage kaaned uuesti ja kontrollige, et need oleks lõpuni suletud.

- kui koopia kujutis muutub hallikaks või tekivad sellele piki- või põikitriibud, siis on üldjuhul tegemist mõnede tugirataste kulumisega, sellisel juhul tuleks kohe pöörduda hooldusfirmasse.

Enamik koopiamasina kasutajaid ei ole kursis masina konstruktsiooniga, seetõttu on kasulik sõlmida hooldusleping. Ka vanema koopiamasina korral tasub sõlmida hooldusleping mõne siinse koopiamasinate müügi- või hooldusfirmaga. Sealt peaks saama ka nõu, millist masinat millise töökoormuse jaoks osta.

- Vaadake, kas masina esipaneelil ei põle mõni viga näitav sümbol

- Kontrollige, kas seadme kõik kaaned, uksed, luugid on korralikult suletud ja paberisorterid ning -söötjad omal kohal

- Kontrollige, kas mõni paberitükk ei ole ummistanud koopiamasina paberiteid

- Kontrollige, kas kasutate õiget tahma ja õige standardiga paberit

Hetkel kuum