26. oktoober 1998 kell 22:00

Vedaja vastutus jätab kauba röövlikaitseta

Famar-Desi õnneks leiti veok koos puutumatu koormaga mõned päevad hiljem Harjumaalt. Politsei versiooni kohaselt plaanisid röövlid veoki koormaga Venemaale toimetada, kuid ei saanud hakkama ja jätsid saagi maha.

Augusti lõpus rööviti Poolas Eesti veokilt toiduõlikoorem. Ka siin vedas kauba omanikul. Kartes kaotada klienti, maksis veofirma koorma välja.

Mõlemal juhtumil oleks kauba hüvitamine kliendile sõltunud veosekindlustuse olemasolust. Röövjuhtumil ei ole autovedajal kohustust hüvitada kliendile röövitud kauba väärtust, sest üldjuhul CMR-konventsioon välistab röövimisel vedaja vastutuse. Ilmar Vissak Leks Kindlustusest nimetab Poolas röövitud toiduõlikoorma hüvitamist vedaja heategevuseks.

Kliendi kauba hüvitab röövimisel vaid veosekindlustus. Sarnaselt Famar-Desiga ehitusmaterjale maaletoova Vipexi tegevdirektori Tõnu Sepa hinnangul on veosekindlustus kallis. Kolm aastat tagasi kindlustas Vipex kõik oma Poolast ja T?ehhist tulevad koormad. Kokku kulus kindlustusele üle 100 000 krooni. Kuna see on pea ühe koorma maksumus, siis edaspidi Vipex loobus kindlustamisest, lootes, et üle ühe koorma aastas ei röövita. Seni poole röövitud ühtegi koormat.

CMR-konventsiooni järgi vastutab vedaja oma kliendi ees hetkest, kui on kauba saatjalt vastu võtnud, kuni hetkeni, mil ta need saajale üle annab. See punkt CMR-konventsioonis pole aga ainuke ning eksportööridel/importööridel on kujunenud väärarusaam, et nende kaup on vedajale üle andes igakülgselt kaitstud.

CMR-konventsioonis on hulgaliselt punkte, mis välistavad või vähendavad vedaja vastutust kliendi ees. Näiteks ei ole vedaja vastutav kahjude eest, mida ta ei suutnud vältida või mille tagajärgi ta ei suutnud ära hoida. Röövimine üldjuhul seda on. Vedaja vastutus on autovedajate puhul piiratud ka 8,33 SDRiga (ligikaudu 160 krooni) kauba arvestusliku brutokilo kohta. Need pole aga ainukesed vedaja vastutust välistavad või vähendavad punktid.

Kauba omanikule annab kõige parema kaitse veosekindlustus. Sellisel juhul on kindlustatud kaup, mitte kellegi (vedaja, ekspedeerija, tolliladu) vastutus. Kui kauba kahju tekib veosekindlustuslepingu poolt kaetud tingimustel, hüvitab kindlustusselts kahju ning tegeleb ise süüdlaste otsimisega.

Uulus röövkallaletungi ohvriks langenud autojuht ei teinud midagi valesti. Selliste röövimiste vastu pole muud teha, kui kasutada kindlustust.

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonis oli see juhtum arutlusel ja leiti, et juhti süüdistada ei saa. Uulu on enne Eestist väljasõitu üks viimaseid ja Eestisse tulekul esimesi kohti, kus saab tankida, süüa ja vett võtta. Veokid seisavad seal üsna tihti. Juht peab ju kusagil süüa saama Ta käitus õigesti, et ta ilmselt ka vastu ei hakanud. Ega ei pea ennast maha laskma tappa. Jõu vastu ei saa.

Minu isiklik arvamus on, et sellel veokil oli üsna kallis koorem peal, mistõttu oli talle juba varem silm peale ja saba taha pandud. Tekkida võivat kahju saab vältida ainult kindlustusega. Eeldan, et normaalsetel vedajatel on kindlustus sõlmitud.

Tõsi, peaaegu pooltel vedajatel seda ei ole. Kõigepealt kaetakse kahju vedaja vastutuse kindlustusest. Kui sellest ei piisa, siis oleme sõlminud kaupadele ka täiendava kaubakindlustuse. Muidugi teeme seda kokkuleppel kliendiga ja see kulu on meil eraldi reana arvel kirjas.

Hetkel kuum