8. november 1998 kell 22:00

Millised komisjoni nõuded tuleb täita kõigepealt?

Need ettekujutused, mis seal on, langevad paljuski minu omadega kokku, terve rida reforme on pooleli. Just see, mis oleme rääkinud, et me ei ole liberaalse majandusega mitte liiga kaugele läinud, vaid osa asju on veel vägagi algelises järgus ja vajaks veel edasiviimist, on ju selgelt raportis kirjas.

Hindade liberaliseerimise all on tõenäoliselt mõeldud suletud sektori hindu. Minu pikaajaline väide on olnud, et neid suletud sektori hinnakõrgendamisi on liiga palju. Märkimisväärne on see, et põllumajanduses on maareform ja omandireform poole peale jäänud.

Abi jaotamise probleem, veterinaarkontrollid jne. Kõik need asjad, mille kohta on öeldud, et kodutöö on tegemata, on seotud sellega, et Eestis on võimul poliitilised jõud, kellele need muutused on täiesti vastuvõtmatud. See on asja tuum.

Näiteks tööhõivestrateegia, see puudub pikemat aega ja võib-olla ei ole talle piisavalt tähelepanu pööratud sellepärast, et me ei ole seda pidanud esmaoluliseks. Kõik need teemad, mis kirjas on, on meile varem teada. Küll aga on see näpunäitamine, et kus te olete olnud. Tõepoolest tuleb tõsisemalt suhtuda.

Teiselt poolt -- kohtusüsteem on ebatõhus ja ülekoormatud. Teame, aga miks ta on ülekoormatud -- sellepärast, et inimestel ei olnud alternatiive, kuhu pöörduda. Loodame, et rakendub ka ombudsmani süsteem.

Põllumajanduse või maa erastamise küsimused on takerdunud ja me teame oma tegemata kodutööd. Kõik küsimused on olulised ja ühtegi neist pole ära unustatud.

Kokkuvõttes nende märkustega muud ettepanekut ei tehtagi, kui et meil tuleks arenenud riigiks hakata. Kui oleme selleks hakanud, sobimegi ELi. Võtame keskkonnanõuded -- ma ei kujuta ette, kui hulga miljardeid see maksma läheks, kui me peame samu nõudeid rakendama kui ELis. Või infrastruktuuri investeerimine. Kui see tähendab seda, et meie infrastruktuur tuleb viia ELi tasemele, siis ei oska jälle neid miljardeid üles lugeda.

Tööhõive -- meie ei tegelegi ju tegelikult tööhõivega. Me registreerime lihtsalt abirahasaajate hulka. On mingid bürookesed, annavad nõu. Aga üldiselt teatatakse, et kui 3000 Kiviteri töötajat jäävadki tööta, eks nad siis leia midagi muud. Jällegi, mis tuleb maksta, et töötud oleks kontrolli all, et neil oleks võimalik saada inimväärset sissetulekut, mitte varastada.

Kohtusüsteemi ülekoormatus tuleb seaduste puudusest. Seadused on sellised, et selleks, et pätti kinni panna, kulub 10 korda rohkem aega, vahendeid jm kui arenenud riikides.

Põllumajandus -- me oleme kõlvatu konkurentsi tingimustes, EL kõhistab ainult naerda ja pistab raha tasku.

Nii et need etteheited on nõudmised, et meil tuleb tsiviliseeritud riigiks hakata.

Hetkel kuum