12. november 1998 kell 22:00

Läänemerel jätkub õlle- ja viinaralli

Brüssel lükkas tagasi Soome-poolse kompromissettepaneku, mis nägi ette 20 tunni piirangu tühistamise, kuid piiras reisilt kaasa võetava alkoholihulga kuuele liitrile ühe inimese kohta.

Praeguse korra kohaselt ei või soomlased reisilt alkoholi kaasa tuua, kui nad on olnud Soomest ära alla 20 tunni. Pikematelt reisidelt võib kaasa võtta 15 liitrit õlut.

Komisjoni hinnangul on Soomes kehtiv kord vastuolus ELi reeglitega ja on tarbetult karm.

Vaidlus ulatub 1995. aastasse, kui pärast Soome ELiga ühinemist vallandus kurikuulus õlle- ja viinaralli.

Reisidelt kaasa toodud alkohoolsete jookide maht kasvas plahvatuslikult. Soome valitsuse hinnangul tõid soomlased reisidelt 1995. aastal kaasa 30 miljonit liitrit alkoholi, võrrelduna 4,5 miljoni liitriga 1994. aastal.

Lisaks sotsiaalprobleemidele jäi valitsusel saamata alkoholiaktsiisi sadade miljonite markade suuruses summas.

Pärast 20 tunni piirangu kehtestamist 1996. aastal alkoholi sissevedu vähenes.

ELi seaduste kohaselt ei tohi alkoholi sissetoomisele ajalisi piiranguid kehtestada, kuid Soome valitsus kasutas ära klauslit, mis võimaldab rakendada piiranguid, kui ohus on avalik kord ja turvalisus või rahva tervis.BNS

Hetkel kuum