Enn Tammaru • 17. november 1998 kell 22:00

Mida arvestada ehituspakkumise lähteülesande koostamisel

Ehituse tellijal on alati eeldus saada vastus täpselt sellele, mida ta on ehitajalt osanud küsida. Kui ta soovib selget vastust, siis tuleb tal ka selged ja üheselt mõistetavad küsimused esitada. Täpsete, kiirete ja võrreldavate vastuste saamiseks tuleb oma probleemipüstitus sõnastada vajaliku detailsusega.

Tellija töö on äärmiselt vastutusrikas ja sellele ametile ausalt lähenedes tuleb alustada hea konsultandi leidmisest, sest see üks kord tehtud investeering tasub end kiiresti ära.

Eesti tellija võiks eeskuju võtta rahvusvahelistelt hinnapakkumisi korraldavatelt institutsioonidelt, mis väljastavad hinna koostamise alustabelid elektrooniliselt ja nii polegi kalkulatsiooni koostajal muud võimalust, kui igasse ritta ja veergu tühjale kohale number kirjutada. Kõik edaspidise teeb juba arvuti.

Tabeli koostaja teab täpselt, millisesse lahtrisse on kontrolliks peidetud näiteks tahtlik viga, et avastada, kui kompetentne on tegelikult potentsiaalselt tellimust täitma asuva ehitusfirma hinnaanalüütik.

Samuti saab tellija analüütik niimoodi kiire ülevaate eri konstruktiivelementide või eri insenerosade hinnatasemetest just selles koosluses, nagu tema sisestatud valem annab. Eelpoolkirjeldatud viisil küsitud pakkumine näitab ära ka täiendavat läbirääkimist vajavad detailid ning lepingueelsete läbirääkimiste kompromissivõimalused.

Täpsus tähendab ka seda, et lähteülesandes sisaldub märge: «Alternatiive mitte hinda lülitada! «. Alternatiive soovivad pakkuda kõik, see on ju mõtlevale inimesele nii omane. Viga on ainult selles, et hinna võrreldavuse teevad need ähmaseks. Märge: «Alternatiivid esitada lisana» annab tunnistust sellest, et tellija otsib professionaalset projektijuhti, kelle kogemusi, oskusi, sidemeid ja hankespetsialiste ta oskab hinnata ja on valmis tegema mõlemale osapoolele kasu toovat koostööd.

Hoopis iseasi on hinna küsimine tööde eri staadiumite tarvis. Tellijad püüavad osavalt ära kasutada ehitusettevõtete niigi koormatud hinnaanalüütikuid. Selle asemel, et kasutada professionaalsete analüütikute abi ja neile vääriliselt tasuda, püütakse nii veeretada oma tegematajätmised hinnaanalüütikute õlule juba määratlemise, analüüsi või kavandamise staadiumis. Ehitamine on veel mägede taga, aga «koerale» näidatakse juba «konti« ja see tormab «limpsima». Kurioosne on situatsioon, kus tehnilist projekti pole, rääkimata tööjoonistest, tellija aga nõuab hinda sendi pealt.

Põhjalikult ettevalmistatud hinnaküsimises on oma kindlad alaosad. Ebapädevast tellijast annab märku see, kui kümme esimest punkti on unustatud ja asutakse kohe asja juurde ehk tahetakse hinnanumbrit.

Põhjaliku kodutöö tulemusena saate ehitajalt sisuka, hästi jälgitava ja igale üksikküsimusele täpse vastuse andva pakkumise, mille alusel saate teha läbikaalutud otsuseid ning alustada ehitust õige ehitajaga ja õigel ajal.

Kõik peaks olema selgeks räägitud juba hinna kujundamise ja lepinguläbirääkimiste käigus ning ehitusaeg on tõesti ainult ehitamise aeg. Projektijuhtimine ongi ju töötamine ressursside defitsiidi tingimustes. Aeg on ju raha!

1. Ehitushanke põhiandmed

2. Töövõtu vorm

3. Töövõtu ulatus

4. Dokumentatsioon

5. Töövõtu aeg

6. Töövõtja vastutus

7. Tellija maksukohustus

8. Tellija abinõud

9. Ehitusplatsi haldamine

10. Vastuvõtmine

11. Pakkumine

Hetkel kuum