Reuters/Scanpix • 19. november 1998 kell 22:00

EL määras tööaja reeglid

Euroopa komisjonile sai villand, et autotranspordi esindajad ei suuda kuidagi kokkuleppele jõuda, samal ajal kui mere- ja raudteetranspordi esindajad olid vabatahtliku tööajakokkuleppega nõus. Seetõttu tegi EK eile ettepaneku kehtestada 48tunnise töönädala limiit Euroopa Liidu raudteelaste ja meremeeste kõrval ka autojuhtidele. Seaduseelnõu puudutab eelkõige transpordisektorit, sest peamiselt selle ala töötajad jäid välja 1993. a vastu võetud maksimaalse töönädala seadusest.

Viimastel aastatel on transpordisektoris toimunud rohkesti streike protestiks viletsate töötingimuste vastu. ELi transpordivolinik Neil Kinnock ütles, et uus seadus peaks vähendama ka juhtide väsimusest tingitud õnnetuste arvu.

Liiklusohutuse parandamist taotlev seaduseelnõu ei käsitle autojuhi tööaja all üksnes autoroolis olemist, vaid ka sellega otseselt seotud tegevusi: koorma pealepanek ja mahalaadimine, auto pesemine, parandamine ja hooldamine.

Kogu Euroopa Liidus saab aastas liiklusõnnetustes surma 45 000 inimest. 18% õnnetustest on seotud veoautode ja bussidega, kusjuures 30% surmaga lõppenud õnnetustest on tingitud juhi üleväsimusest.

Erandkorras võib autojuht pikendada töönädala 48 tunnilt kuuekümnele, kuid tingimuseks on, et juhi töönädala pikkus nelja kuu jooksul ei ületa 48 tundi.

Direktiiv määrab ka igapäevase töö ja puhkuse ajalise vahekorra. Kui juht on sõitnud kuus--üheksa tundi, peab ta tegema 30minutilise vaheaja ja kui päev venib enam kui üheksa tunni pikkuseks, peab puhkus kestma vähemalt 45 minutit.

Autojuhi öötöö tahab EK piirata kaheksale tunnile. Erandkorras on lubatud sõita ka kümme tundi, kui autojuhi keskmine tööaeg ei ületa kaheksat tundi ööpäevas kahe kuu jooksul.

Kui see seadus peaks kinnitatama, siis satub Euroopa autotransport raskesse olukorda, ennustas Rootsi tööandjate liidu esindaja Erik Haar.

Kinnock ja ELi sotsiaalvolinik Padraig Flynn ütlesid, et Euroopa valitsused peaksid eelnõu järgmise aasta lõpuks heaks kiitma.

Autor: REUTERS

Hetkel kuum