24. november 1998 kell 22:00

Ehitus valmib paljude osapoolte tööjaotuse tulemusena

Harilikult on ehituse peamisteks osalisteks tellija, tellijapoolne ehituskonsultant, projekteerija, ehituse peatöövõtja ja ametkonnad. Projektijuhtimismeetodil ehitamine ühendab tellija jaoks ehituse projektijuhis konsultandi, projekteerija ja ehitaja.

Tellija peab oma vajadustest lähtuvalt püstitama tööülesande. Tal peab olema kasutusõigusega krunt ja ehituse finantseerimise tagatis. Tellija usaldusisikuna käivitab ehituskonsultant projekti, korraldab kavandite tegemise ja ehitaja valiku, valmistab ette töövõtu-

lepingud, koordineerib osapoolte tegevust, korraldab ehitusjärelevalvet, jälgib aja- ja maksegraafikutes püsimist ning korraldab ehituse vastuvõtmise.

Projekteerija koostab eelkavandid, hangib lähteandmed, koostab arhitektuursed, konstruktiivsed ja tehno-

süsteemide kavandid, jälgib koos ehitusjuhiga ehitus-, ülalpidamis- ja kasutuskulutuste otstarbekust, tagab kavandite nõuetekohase teostuse, ekspertiisi ja ehitustegevuse alustamiseks vajaliku kinnitatud dokumentatsiooni. Ehitamises osaleb tavaliselt mitu ettevõtet, kes vastutavad oma tööosa eest. Peatöövõtja vastutab kogu ehitusliku osa eest, sh ka alltöövõtjate töö eest.

Ametkonnad annavad asukoha planeeringust juhindudes välja esmalt projekteerimisloa, kavandi koostamise ja kooskõlastamise järel ehitusloa ning teevad ehituse järelevalvet.

Autor: Andres Juhani

Hetkel kuum