1. detsember 1998 kell 22:00

Euro rahasüsteem vajab veel õppimist

Seda, mida on vaja Eesti firmal ümber korraldada euro rahasüsteemi tulekul Euroopa rahaliidu maadesse, Eestis veel täpselt ei teata.

Teadjamad majandustarkvara müüjad väidavad, et euro pole lihtsalt üks tavaline valuuta, mis juurde tuleb, kuid lausa uue rahasüsteemi järgi oma firma raamatupidamist ümber korraldama samuti ei pea. Suuremate välismaise majandustarkvara müüjate vastustest selgub, et kõige mõistlikum on oodata ära majandustarkvara versiooniuuendus.

Euroopa Liidu firmadega asju ajades võib juba järgmise aasta alguses vaja minna pisut teistsuguseid aruandeid ning teistsugust valuutaarvutust.

1. Kuidas te olete kursis EMU (Euroopa rahaliit) ja euro jõustumise ajakavaga ja nõuetega raamatupidamisele?

Kuidas on seoses sellega lahendatud majandustarkvaras...

2. vahetuskursid (tüvenumbrid, korrutamine, jagamine, pöördkursid);

3. triangulatsioon (euro, EMU valutaa ja muude valuutade vaheline konverteerimismeetod);

4. ostuprotsess (sidumine muus valuutas hindadega);

5. müügiprotsess (sidumine muus valuutas hindadega);

6. euroarveldused Eesti krooni ja valuutaarveldusarvelt;

7. kontojääkide konverteerimine 31.12.1998 ja drill-down;

8. aruanded?

1. Oleme kursis sellega, mis puudutab välisfirmade tütarettevõtteid Eestis. Concorde XAL ver. 2.70 süsteemis on esmane baasvaluuta, teine on euro. Süsteem vastab euro nõuetele triangulatsiooni ja ümardamise osas.

2. Concorde toetab kuut tüvenumbrit ja kursiarvutusi vähemalt kolme kümnendkoha täpsusega.

3. Konverteerimine ühest valuutast teise tehakse vajadusel triangulatsioonis läbi euro.

4.--5. Ostu- ja müügiprotsessis saab määrata hinnad mistahes valuutas ja euros.

6. Euroarveldused on analoogilised üldisele valuutakäsitlusele triangulatsiooninõuet jälgides.

7. Konverteerimine ja drill-down 31.12.1998 on teostatav.

8. Aruanded on esitatavad kohalikus valuutas ja euros.

1. Oleme täpselt kursis euro jõustumise kavaga -- alates 01.01.1999 kehtivad elektroonilised arveldused, euro pole siis veel kohustuslik, kuid kõigil EMU liikmetel peab olema võimalus seda kasutada.

2. Scala 5 toetab fikseeritud vahetuskursse kuni kuue tüvenumbriga, 1999. aasta II kvartalis Eestisse jõudev versioon Tornado toetab kursiga nii korrutamist kui jagamist.

3. Scala 5 ei toeta triangulatsiooni, kuid see ei puuduta Eestit. Tornado toetab.

4. Scala 5 ostuarvete sidumist ei toeta, makse ja arve sidumine on käsitsi. Tornado genereerib ostutellimuse ka muust valuutast, seob automaatselt eri valuutades tellimuse ja arve, arve ja makse.

5. Müügihindade ja pakkumiste genereerimine muust valuutast on Scala 5-l toetatud, arve ja makse sidumine on osaliselt toetatud. Tornado toetab täielikult.

6. Scala 5 puhul on mõnel juhul vaja euroarveldusi käsitsi konverteerida, Tornado puhul mitte.

7. Kontojääkide konverteerimine on toetatud täielikult, v.a müügireskontro avatud kirjete puhul. Drill-down'i Scala 5 ei toeta, Tornado toetab.

8. Scala 5 toetab pearaamatupõhiseid aruandeid, Tornado ka maksuaruandeid.

1. Oleme kursis Solomon Software'i materjalide põhjal euro tarkvara kasutuselevõtu kavaga.

2. Vahetuskursi tüvenumbreid on kuus ja komakohti 11. Kirjeldades vahetuskurssi, saame näidata, kas arvutus töötaks jagamisel või korrutamisel. Pöördkurss on kasutusel.

3. Konverteerimine euroks (teise baasvaluutasse) toimub automaatselt. Ühel valuutal saab kasutada piiramatul hulgal kursi tüüpe.

4. Juba praegu kasutab Solomon laoarvestuses ja ostuprotsessis kahe baasvaluuta süsteemi. Kogu aruandluse võib saada teises baasvaluutas, mis võib olla euro. Saab kasutada jooksvat, keskmist, fikseeritud, ajaloolist kurssi.

5. Solomonis on fikseeritud igale kliendile valuuta. Vajadusel saab seda muuta. Kui müük toimub valuutas, võetakse aluseks müügihind baasvaluutas ja konverteeritakse.

6. Solomonis on juba võimalik arveldada multivaluutaliselt. Ma ei näe takistusi, miks ei võiks üheks valuutaks olla euro.

7. Valuutakontode jääke võib konverteerida mistahes ajahetkel. Drill-down'i ekraanifunktsioone toetab.

8. Teada on, et euro-aruanded lisatakse olemasolevatele.

Hetkel kuum