10. detsember 1998 kell 22:00

Riigikogu kiitis heaks metsaseaduse

Mahukas seaduses on fikseeritud metsa majandamise ja kasutamise alused, riiklik järelevalve ja vastutus rikkumiste eest.

Seadus reguleerib metsa majandamist taastuva loodusvarana tagamaks inimesi rahuldav elukeskkond ja majandustegevuseks vajalikud ressursid loodus-

keskkonda põhjendamatult kahjustamata, seisab seaduse sissejuhatuses.

Valitsuse algatatud seadust kohaldatakse juhul, kui maa on metsamaana katastrisse kantud. See ei laiene parkidele ja aedadele.

Riigimetsa majandamiseks koostatakse seaduse järgi majanduskava, riigile mittekuuluva metsa omaniku nõustamiseks koostatakse kinnistute kaupa metsa majandamise soovitused. Mõlemad tuleb koostada vähemalt iga kümne aasta järel.

Seaduse kitsenduste hulgas on muu hulgas lõige, mille järgi ei tohi metsas koeri rihma otsast lahti lasta. Erand tehakse vaid teenistuses olevatele koertele ja jahipidamisel.

Autor: BNS

Hetkel kuum