17. detsember 1998 kell 22:00

Juhiloa saamine muutub senisest keerulisemaks

Uus kord jõustub etapiviisiliselt pärast seda, kui teede- ja sideminister on selle kinnitanud.

Autoregistrikeskuse (ARK) direktori asetäitja Juhan Kaarpalu sõnul viiakse kogu muudatuste pakett ellu ajavahemikus järgmise aasta aprillist kuni aastani 2001. Selleks ajaks peaks olema läbitud ka viimane etapp -- liiklusõpetajate kvalifikatsioon on viidud uuele tasemele.

Välja on töötatud terve rivi normdokumente, mis puudutavad juhtide kvalifikatsiooninõudeid, juhtide ettevalmistamise eeskirja, muudatusi riiklikus õppekavas, eksamineerimise eeskirja, juhtimisõiguse andmist, samuti liiklusõpetajate kvalifikatsiooninõudeid ning autokoolidele koolitusloa andmise korda.

Kõigi nende jaoks, kel juba juhiluba taskus (ükskõik, kas alaline või ajutine) või kes juba õpivad autokoolides, ei muutu Juhan Kaarpalu kinnitusel midagi.

Neil aga, kel tulevikus plaanis juhiluba taotleda, tuleb arvestada, et satutakse ARK suurema tähelepanu alla. Seni käis juhiõiguse taotleja autokoolis, tegi seal eksami ning sai selle kohta tunnistuse. Järgnes eksam ARKs ning seejärel väljastati ajutine juhiluba, mis kahe aasta pärast vahetati eksamita alalise juhiloa vastu.

Edaspidi ei lõpe õppimine ajutise juhiloa kätte-

saamisega. Kaarpalu sõnul jätkub edaspidi õppetöö vaheastmes, kus noor juht täiendab oma oskusi iseseisvalt liikluses, ning lõppastmes autokoolis (see ei pea olema seesama, kus saadi algõpe), kus viimistletakse sõitu pimedas ja libedal teel.

Enne päris juhiloa saamist peab noor juht tegema veel uue sõidueksami. Kui see esimese katsega ei õnnestu, järgneb sõidueksamile ka uus teooriaeksam.

Teooriaeksamil suureneb küsimuste arv. Praegu koosneb B- ning C-kategooria teooriaeksam 15st, D-kategooria eksam 20 küsimusest. Uue korra järgi koosneb B-kategooria eksam 30st, C-kategooria eksam 35st ja D-kategooria eksam juba 40 küsimusest.

Pikeneb ka sõidueksam, näiteks seni 20 minutit kestnud B-kategooria sõidueksam pikeneb 50 minutini. Kuna nii koolitus kui eksamid kestavad kauem, on ilmne, et juhiloa saamine muutub senisest kallimaks.

Autor: Tõnu Ojala

Hetkel kuum