Tanel Raig • 4 jaanuar 1999

Kehtib vedajaid hukutav tõlgendus

Rahandusminister Mart Opmanni seisukoht, et rahvusvahelisi autovedusid teostavate autojuhtide päevarahad ei kuulu maksustamisele, osutus blufiks. Osava kolmetähelise sõna «kui» lisamisega keeras rahandusministeerium oma esialgse seisukoha vastupidiseks.

Kantsler Agu Lellepi seisukoha ( vt artiklit «Rahandus-

ministeerium eksitab rahvusvahelisi autovedajaid») ametlikuks kuulutamine tähendab autovedajatele koheseid raskusi.

Autovedajatelt nõutavad summad käivad neile üle jõu. Veofirmalt nõutav summa 2,5 aasta jooksul päevarahadelt maksmata sotsiaalmaksu ja lisandunud viivise näol võib ulatuda mitme miljoni kroonini. Autopargi uuendamisse investeerinud ja turu madalseisu all kannataval vedajal sellist summat ei ole. Veofirma kasum ulatub harva miljoni kroonini.

Maksuameti aktsioon vedajate vastu tähendab paari tuhandet eraisikust maksuvõlglast. Nii palju on Eestis rahvuvahelistel vedudel sõitvaid autojuhte. Nad peavad ammu ära söödu-joodu pealt deklareerima tulu ja tasuma kogunenud intressid.

Autovedajate kartus, et rahvusvaheliste vedudega pole võimalik enam tegeleda, pole siiski põhjendatud. Edaspidisest päevarahade maksustamisest on võimalik hoiduda. Veofirma sõlmib juhiga töölepingu, milles näitab juhi töökohaks Eesti Vabariigi territooriumi. Sellisel juhul kuuluvad autojuhi välisreisid töölähetuste alla, sest tööandja lähetab töötaja tööülesande täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta.

Maksuamet, kes pole 2,5 aastat kontrollinud ega sundinud autovedajaid päevarahadelt makse tasuma, peaks veel kannatama mõned kuud. Kantsler Lellep lubab, et materjalid erisoodustuste paketi korrasta-

miseks jõuavad tema lauale juba aasta alguses. Kui seadusandja ei pea autojuhtidele välissõitudel makstavat kompensatsiooni erisoodustuseks (ehk seda ei maksustata), on võimalik määrusele anda ka tagasiulatuv jõud.

Hetkel kuum