4 jaanuar 1999

Koodilugeja ühines kassas deaktivaatoriga

Scan-Thru on uue põlvkonna deaktivaator UltraMax-

põlvkonna kaubakaitsesüsteemidele. Seadis võimaldab senisest tõhusama ja kiirema kleebiselementide deaktivatsiooni kassades.

Scan-Thrus on ühendatud kleebiselementide kontrolliseade ja deaktivaator. Mõlemad, nii deaktivatsiooni- kui ka kontrolliväli tõusevad, seda nii laiuses kui kõrguses. Deaktivatsiooniväli ehk väli, mis muudab elemendid mitteaktiivseks, suureneb võrreldes seniste deaktivaatoritega 10--15 sentimeetrit kõrguse ja 8--10 sentimeetrit laiuse suunas.

Nii kontroll kui ka deaktivatsioon toimuvad automaatselt, sõltumata kassiirist.

Scan-Thru sobib töötamiseks kõigi tuntud kassa-

süsteemidega, mis kasutavad kas vertikaal-, horisontaal- või püstolskannerit. Seade võimaldab kassiiril töötada vaid triipkoodi lugemise skanneriga, saavutades nii teenindamiskiiruse tõusu, kuna aega kleebiselementide deaktivatsiooniks enam ei kulu.

Scan-Thru ei vaja eraldi elektroonilist juhtmoodulit, selle võib ühendada vooluvõrku ja paigutada kassaletile.

Kuna Scan-Thru kontrollib ja deaktiveerib tootel oleva kleebiskaitseelemendi automaatselt, ei ole kassiiril vaja karta hilisemat valehäirete võimalust. Sõltumata kasutatava kleebiselemendi suurusest või asetusest deaktivaatori suhtes valib viimane sobiva deaktivatsiooni-

impulsi.

Seade sobib nii alles ehitatavate kaupluste tarbeks kui ka seniste triipkoodilugejate asendamiseks.

Hetkel kuum