5. jaanuar 1999 kell 22:00

Kallima internetiteenuse pakkuja liinidel saab

kiirema andmeside

Interneti teenusepakkujaid on mitmeid ning klient seisab sageli valiku ees, kelle kasuks otsustada. Hinna poolest on kõik erinevad, ka sisu erineb.

Teenusepakkujate välismaailma andmevõrkudesse pääsemise kanalid ehk väliskanalid on erinevate mahtude ning erineva koormusega. See tähendab, et vaadates välismaistes serverites lehekülgi, tulevad need veebilehitsejas ette eri kiirustega. Kiirus sõltub päris mitmest tehnilisest asjaolust.

Kui teenusepakkujate vahel valida, võib arvestada teatud sõltuvusega ühenduskiiruse ning teenustasu vahel. See on igati kooskõlas majanduslike loogikareeglitega, sest mida kõrgem hind, seda vähem kasutajaid, seda vähem on sidekanal ummistatud ning seda kiirem ja kvaliteetsem on andmeside.

Kui Interneti-ühendus luuakse telefoni teel tavalise modemi või ISDN-ühendusega, on oluline teada, kui sageli juhtub, et teenusepakkuja telefoniliin on kinni. Igal juhul on teenusepakkuja valikul kasulik uurida kasutajate arvamust ning võimaluse korral ka ise asi järele proovida.

Paljudele on elektronpost tähtsam töövahend kui internetilehekülgede vaatamine. Kuigi elektronpost liigub mööda Internetti, tuleb elektronposti ja Interneti-

ühendust sageli siiski eraldi teemadena käsitleda, kusjuures esimene nõuab palju suuremat tähelepanu. Tavaline on, et kui internetiteenuse pakkujalt ostetakse sissehelistamisteenus, kaasneb sellega elektronposti aadress.

Organisatsioonis on reeglina vaja mitmele töötajale individuaalset aadressi, kuigi võidakse kasutada sedasama sissehelistamisteenust. Selle lahendamiseks on mitu võimalust, neist enimkasutatavad on kaks varianti:

- elektronpostkastide hoidmine teenusepakkuja serveris, kuid see toob tavaliselt kaasa internetiteenuse kuumaksu suurenemise;

- oma elektronpostiserveri paigaldamine.

Oma elektronpostiserveri paigaldus eeldab serverina töötava arvuti olemasolu. Lisakuludena tuleb arvestada vastava tarkvara ja paigalduse hinda.

Tarkvara hind sõltub programmist ja kasutajate arvust, odavama tarkvaraga võib kaasneda suurem töökulu, mistõttu ainult tarkvara hinna järgi ei tasu kindlasti valikuid teha.

Kui on vaja igast arvutist Internetti pöörduda või elektronposti lugeda ja kirjutada, peavad arvutid kindlasti võrgus olema. Enamikus töökohtades on nad seda nii või teisiti. Kui aga kolimisel või muul põhjusel võrgu rajamine alles ees on, siis paar soovitust:

- telefonivõrgu ja arvutikaabeldus on soovitav teha üheskoos -- väiksema töökulu tõttu tuleb nii tunduvalt odavam.

- ärge ehitage arvutivõrku koaksiaalkaabliga -- kuigi paljusid ahvatleb tema odavus võrreldes keerupaari-

võrguga, hakkab kokkuhoid kätte maksma, kui on hiljem vaja võrgu läbilaskevõimet suurendada või tekib vajadus arvuteid kontoris ringi tõsta.

Kui organisatsiooni side vajab täiendamist ning oma töötajad tehnikaga sügavuti kursis ei ole, siis vältimaks tõrgete korral erinevate firmade vahel jooksmist, tasub töö tellida ettevõttelt, kes suudab rajada kompleksse töötava süsteemi ning aidata klienti kõikide probleemide korral.

Autor: Marko Laurits

Hetkel kuum