7. jaanuar 1999 kell 22:00

Kas teie valimisvõidu korral jääb tulumaks proportsionaalseks?

JAH

Vähemalt Koonderakonna arvamus on küll selline, et astmeline tulumaks teatud arenguetapil võib olla loogiline arengujätk, aga tõenäoliselt veel mitte nelja aasta jooksul. Meie poolest on küll nii, et järgneva nelja aasta jooksul, kui Koonderakond võimule saab, astmelist tulumaksu ei tule.

Maksukoormus ei suurene. Eelarveline või avaliku sektori korrastamine annab tegelikult üsna palju reserve. On arvestatud, et võib ettevõtte tulumaksu vähendada üle riigi.

Küsimus on ikkagi selles, et kust see raha mujalt tuleb, kui majanduse elavnemise kaudu. Selles mõttes ei pea mitte makse suurendama, vaid kui majandus läheb ümbritseva ja oma keskkonna tõttu ülesmäge, siis lihtsalt laekumised suurenevad. Meie lootus on, et saavutame stabiilse 6% kasvu, sest rohkemaks pole meil inimpotentsiaali.

Kui saame arengu käiku, saame ka raha, kui ümberringi läheb kõik allamäge, ei toimu võib-olla kahe aasta jooksul midagi edumeelset.

Need programmid on ju kõik suhteliselt üldised, vähemalt mõttelaadi väljendavad, mitte midagi rohkem.

EI

See ei tähenda astmelise tulumaksu mõttest loobumist. See ei tähenda seda, et säilib praegune maksu-

süsteem.

Programmis ei ole konkreetselt öeldud, et just seda praegust süsteemi säilitatakse, aga igal juhul on meie kõigi osapoolte ettekujutus ja arusaamine sellest, et maksusüsteemi on vaja analüüsida ja korrastada. Valimisplatvormis väljaöeldu ei tähenda loobumist tulumaksu osast, nii nagu on meil programmis.

Seda on Koonderakond ka välja öelnud, et nad näevad seda võimalust. See võib tähendada ka astmelise tulumaksu kehtestamist, miks mitte.

Kulutuste osa suurenemise on võimalik paika panna maksusüsteemi korrastamise kaudu ja soodustuste kaudu. Nii et üldmahus maksukoormus ei suurene.

Soodustuste puhul on mitmesuguseid võimalusi -- kasvõi regiooniti arvestada maksusoodustusi, vaadata neid ringi piirkondade osas, kus on ääremaa või monofunktsionaalsed asulad. Need on siiski Eestis olemas.

Maksusoodustused võivad kõne alla tulla siis, kui tehakse annetusi sotsiaalhooldusele. Neid võimalusi on üsna palju.

Hetkel kuum