Kristi Malmberg • 10 jaanuar 1999

Hüvitusfondi poolaasta kahjum 180 mln krooni

Poolaasta auditeeritud kahjum on 180 mln krooni. Fondi eeldatav aastakahjum on 307 mln krooni.

Fondile kahju toonud tuletistehingud sõlmiti Ühispangaga 1997. aasta novembris ja panga väitel loobuti tehingust juba järgmisel päeval. Hüvitusfond on selles suhtes aga teisel arvamusel ning välistatud pole vaidlusaluse küsimuse jõudmine lähiajal kohtusse.

Fondi avalike suhete juhi Andres Laisa sõnul reedel üle nelja tunni kestnud nõukogu koosolekul võimaliku kohtuasja algatamist ei arutatud. Laisa kinnitusel peab ka audiitorfirma PricewaterhouseCoopers panga ja fondi vahelisi tehinguid «võimaluste piires adekvaatseiks».

Tehingu põhjaliku kontrollimise ja saldokinnituste nõudmise tõttu venis auditi valmimine mitme kuu võrra. «Nüüd peaks fondi bilanss olema võimalikult läbipaistev ja mitmed senised ebakõlad selged,» ütles Laisk. «Ülevaade terve möödunud aasta tulemustest peaks seetõttu valmima tunduvalt kiiremini.»

Edaspidiste hiigelkahjumite ärahoidmiseks muudab fond oma finantsstrateegia tunduvalt konservatiivsemaks, vähendab aktsiatesse investeerimist, lõpetab aktsiatagatisel laenude andmise ja suurendab likviidsete aktivate osatähtsust.

Hetkel kuum