10. jaanuar 1999 kell 22:00

Käibemaks ka 5%

01.01.1999 jõustus KMS §-de 2 ja 13 muutmise seadus, millega lisaks nullmääraga maksustatavale käibele kehtestati esmakordselt Eestis tavalisest (18%) erinev käibemaksumäär. Vastavalt muudatusele peavad 5%-list käibemaksumäära alates 01.01.1999 rakendama kõik raamatumüüjad Eestis registreeritud kirjastuste poolt väljaantud raamatute müügil, vahetamisel ja tasuta üleandmisel.

Määratlemaks mõiste «raamatud» sisu ja ulatust, sätestati KMS jaoks mõistele «raamatud» eritähendus. Nendena käsitletakse vähemalt kolmest üksteisega ühest servast ühendatud lehest koosnevaid trükiseid, samuti ka trükitud kaarte. Perioodikaväljaandeid, ka märkmikke ja blanketiraamatuid ei loeta KMSi tähenduses raamatuteks.

Tingituna uuest käibemaksumäärast täiendati rahandusministri 28. 12.1998 määruse nr 116 punktiga 5 ka käibedeklaratsiooni KMD5, mis tuleb esitada uuel vormil esmakordselt 20.01.1999.

Autor: Ain Veide

Hetkel kuum