10 jaanuar 1999

Koplis korterite hinnad pigem langevad kui tõusevad

Kopli korteriturul on nõudluse ja pakkumise vahekord olnud alati stabiilne -- pakkumine on kogu aeg ületanud nõudlust. Ostujõuline elanikkond üldreeglina Koplisse elamispinda ei soeta. Samuti on Koplisse suunatud elamispinna investeeringud olnud praktiliselt olematud ja ei ole ette näha, et selles vallas tendents eriti muutuks.

Kopli korterite hinnad on viimastel aastatel olnud võrdlemisi stabiilsed ning taolist hindade muutumatust võib prognoosida ka eelolevaks aastaks. Märgatavat hinnatõusu ette näha ei ole. Olulist hinnalangust on samuti raske prognoosida, kuna Kopli hinnad on niigi ühed madalamad linnas.

Kopli piirkond on väga erineva hoonestusega, seetõttu on ka suur hindade diferents (puit- ja kivielamud). Kõige enam ostavad korteri Koplisse inimesed, kes on samas kandis elanud või eelistatakse piirkonda seetõttu, et korteri hind on madalam võrreldes teiste linnaosade hindadega.

Üldiselt toimub Koplis tehinguid suhteliselt vähe, kuna piirkond on kinnisvaraturul madalalt hinnatud. Põhjuseks on halvas seisukorras elamud, vaesem muukeelne elanikkond, kuritegevus.

Perspektiivi kohta võib öelda, et tehinguid tehakse tagasihoidlikult, kuna nõudlus on vähene. Pigem on Koplis ette näha hindade langustendentsi kui samana püsimist.

Juba ajalooliselt on Kopli poolsaar olnud töölislinnak, kus enamuse elanikkonnast on läbi aegade moodustanud poolsaarel asuvate tehaste töölised ja sõjaväelased. Nüüdseks on sõjavägi ja piirivalve lahkunud, enamus tehaseid suletud, kuid maine on jäänud. Kuigi perspektiivis loodetakse Kopli poolsaarest arendada analoogne elamurajoon Viimsi poolsaarega, pole tänaseks suudetud välja pakkuda kompleksset visiooni ei Kopli liinide ega kogu poolsaare suhtes.

Arvestades hetkeseisu kinnisvaraturul ja koha ajaloolist tausta ei näe ma põhjust radikaalseteks muutusteks järgnevatel aastatel nii kinnisvara hindades kui üldises maines.

Hetkel kuum