10 jaanuar 1999

Registrikaarti asendab tõend

Kui ärijuht soovib lepingut sõlmida või teha mingit muud notariaalset tehingut, siis ta peab tõendama, et ta on õigustatud esindama äriühingut ja vastavatele dokumentidele alla kirjutama. Selleks oli ärijuhil ainus võimalus kaasa võtta registrikaart, mis on välja antud vähem kui 15 päeva tagasi.

See nõue tuleneb äriseadustiku § 34 lg 2, mille kohaselt registrikanne registrikaardil kehtib kolmanda isiku suhtes õigena, v.a juhul, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige.

Kannet ei loeta kehtivaks õigustoimingute suhtes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast kande tegemist, kui kolmas isik tõendab, et ta ta kande sisu ei teadnud ega pidanudki teadma.

Äriseadustiku § 77 lg 2 kohaselt annab registripidaja tõendi, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet registris ei ole.

Mitte kõik ei tea, et alates 1. juulist 1998 a saab tõendi justiitsministri 19.06.1998 a määrusega nr 28 kinnitatud «Kohtu registriosakonna reglement (kodukord)» kohaselt tasuta tellida registriosakonda ilmudes või posti või telefoni teel.

Registriosakonna teatel väljastatakse nii registrikaart kui ka tõend kaks päeva pärast tellimuse esitamist.

Tellimuses tuleb märkida, kas ärijuht soovib, et registrikaart või tõend väljastatakse posti teel või läheb ta ise sellele järele.

Registrikaardi tellimuse esitamisel tuleb registri-

osakonnas tasuda 25 krooni.

Seega on registrikaarti vaja kindlasti siis, kui kandes on tehtud muudatus. Kui kannet pole muudetud, siis piisab registriosakonna eelnimetatud tõendist.

Autor: Aili Truuväli

Hetkel kuum