11. jaanuar 1999 kell 22:00

Eesti tunnustusega ISOst jääb välisturul väheks

Ettevõtted, kes taotlevad ISO 9000 seeria sertifikaati, ei mõista tihti akrediteerimise olemust.

Oma kompetentsuse tõestamise ainus viis on sertifitseerimisorganisatsioonil aga just akrediteering.

Akrediteerimine toimub riigi tasandil ja läbiviija on kohalik akrediteerimisnõukogu, mis on enamikus arenenud riikides.

Akrediteeritud sertifitseerimisorgani väljastatud sertifikaadil on kujutatud logo, näidates, et sertifitseerimine on toimunud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Eestis on selline akrediteerimisorganisatsioon standardiamet. Kuid ühelgi kohalikul sertifitseerimis-

organil ei ole akrediteeringut kvaliteedisüsteemide sertifitseerimiseks. Seega puudub tõestuse võimalus, et sertifitseerimine on viidud läbi kooskõlas rahvusvaheliste standardite nõuetega.

Ilma akrediteeringuta sertifitseerimine võrdub sellega, et sertifikaadi võib väljastada kes soovib, tutvumata ettevõtte kvaliteedisüsteemiga.

Kui ettevõtte klientide ring piirdub kohaliku turuga, siis võib sellisest sertifikaadist piisata, välisturul mitte. Viimasel juhul peaks ettevõte laskma ennast sertifitseerida akrediteeritud rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorganil.

Eestis esinduse avanud rahvusvahelistel sertifitseerimis-

organitel on palju akrediteeringuid, nt Bureau Veritas Quality Internationalil 16 riiki, Det Norske Veritasel 17 riiki, Lloyds Register Quality Assurance'il 14 riiki.

Akrediteerimisorganid annavad sertifitseerijale tunnustuse tegutseda mingis kindlas vallas ning lisaks esitavad erinõudeid.

Akrediteeringu valikul peab eelkõige mõtlema sihtturule. Kui koostööpartnerid on näiteks Saksamaal, on mõttekas sertifitseerida Saksa akrediteeringu alusel, et paremini sealsel turul läbi lüüa.

Autor: Tiit Hindreus

Hetkel kuum