11. jaanuar 1999 kell 22:00

Messist osavõtu abi vaid ühele inimesele

Ekporditoetust taotlev ettevõte peab oma soovi koos eelarvega esitama ekspordiagentuurile hiljemalt üks kuu enne tegelike kulutuste tegemist. Toetust võib saada kuni 50% projekti eelarvest.

Toetusraha laekub ettevõtte kontole pärast kulutuste tegemist. Ekspordiabi kulude aruanne tuleb esitada ühe kuu möödumisel viimasest kulutusest projektile, siis vaatab aruande üle komisjon, kelle istungid toimuvad kord kuus. Seega saab näiteks messil käinud ettevõte toetusraha kätte mõni kuu pärast messi.

Peale selle, et toetuse taotluse eelarvesse ei saa kõiki projektiga seotud kulutusi kanda, võib tekitada probleeme riikliku ekspordiabi kulude koostamise eeskirja punkt 1.9.

Esimest korda uude piirkonda messile minnes ei saa kohe tellimustele loota, pigem on tegemist tutvustamisreisiga. Nii ei saa ka näidata oodatavat ekspordimahu kasvu.

Eksporditoetuse taotlemisel tulevad mängu nüansid, mida peaks kindlasti enne eelarve koostamist teadma.

Ekspordiagentuur lubab eksporditoetuseks eraldada kuni 50% taotluse projekti eelarvest, kuid samas ei saa eelarvesse kõike vajalikku kirjutada. Näiteks messile mineku eelarvesse võisime panna ainult ühe inimese kulutused. Keegi aga ei lähe üksi välismaale messile, optimaalne oleks kaks-kolm inimest.

Kompenseeritakse ainult maks hotellitoa eest, seega broneerimist mitte. Kindlustuskulud tuleb välja jätta, kuigi eksponaate ei saa kindlustamata kaasa võtta.

Siiski on taolemisprotsess suhteliselt mõistlik. Kuskilt ei anta niisama raha, dokumentide täitmisele tuleb igal juhul aega kulutada.

Riikliku ekspordiabi taotlemise juhend on ümbervaatamisel, sest paljud selle punktid on iganenud.

Näiteks oleks välismessi puhul täiesti õigustatud reisi- ja eksponeeritavate toodete kindlustuskulude kandmine eksporditoetuse taotluse projekti eelarvesse. Samas aga on vähetõenäoline muuta punkti, mille järgi saab messile sõidu projekti eelarvesse lülitada ainult ühe inimese kulud, sest tuleb vältida korruptsiooniohtu. Vastasel korral võib tekkida hulganisti taotlejaid, kes soovivad poole hinnaga välismaale sõita.

Kuigi ekspordiagentuurile saab esitada kulude aruande üks kuu enne tegelike kulutuste tegemist, on firmadele ka vastu tuldud, sest messikorraldajatele tuleb sageli osa raha 4--5 kuud ette maksta.

Hetkel kuum