12. jaanuar 1999 kell 22:00

Eduprojekti

oli raske rahastada

Sepise kinnisvaraprojekti võtmeks on rentnikud, kes vajavad büroo kõrvale ladu, ometi ei läinud Air Cargo Estonial laenu saamine libedalt, ehitada tuli ka 300 m linnatänavat.

Büroo- ja laokompleksi ehituseks soostus laenu andma vaid kadunud Hoiupank, teised kartsid kinnisvara-

projekte nagu tuld, meenutab transporditeenuseid osutava firma Air Cargo Estonia nõukogu esimees Karli Lambot. Tema sõnul oli pankadele raske selgeks teha, et büroo- ja laopindade ühendamine lennujaama vahetus läheduses mõjub rentnikele atraktiivselt.

Kinnisvaraprojekt on osutunud loodetust edukamaks -- 95% vabadest büroopindadest on probleemideta välja renditud (Air Cargo Estonia hõlmab neljandiku büroode üldpinnast) ja nõudlus laopinna järele on suurem kui pakkumine. Seetõttu kavatseb omanik pikliku krundi idapoolsesse ossa ehitada juurde veel ühe 1000m² laohoone.

Kahekorruselisest büroohoonest ja ühekorruselisest laohoonest koosneva kompleksi juurde pääsemiseks tuli rajada 300 m pikkune ja 6 m laiune tänav, mille ehituse eest kavatseb tellija linnaosa valitsuselt osalist kompensatsiooni küsida. Algul pääses ehitusplatsile vaid läbi Dvigateli tehase territooriumi, kellelt krunt osteti. Karli Lambot peab seda tootmisjääkidega reostumise ohu tõttu riskantseks kohaks, kuid Dvigatel on lubanud ilmnenud kahjud kompenseerida.

Heledates toonides büroohoone on lihtne täis-

monteeritav paneelmaja, mis on lahendatud ülifunktsionaalselt -- automaatika osa on tagasihoidlik, puudub jahutussüsteem. Välist tagasihoidlikku muljet hoonest tasakaalustab fuajee värvilahendus.

Eesmärgiks oli kahe funktsiooniga hoone, mis ühendaks endas kontori- ja laopoole. Tahtsime väikse raha eest saada maksimaalse arvu ruutmeetreid ja vältida võimalikke kulutusi, mis ehitustel lisatööde näol ette tulevad. Seetõttu tuli ehituspakkumine väga hästi läbi mõelda ja me palkasime selleks ehituskonsultandi.

Võistupakkumine ja läbirääkimised ehitaja leidmiseks võtsid aega ligi kaks kuud -- rohkem, kui me oskasime arvestada. Lõpuks kallines ehitus 50 000 krooni võrra lisavaheseinte tõttu, mis me lasime rentnike soovi järgi ümber paigutada. Ehitajale paneksin hindeks täiesti vabalt nelja plussi või viie miinuse.

Air Cargo Estonia on transpordifirma ja üldjuhul kinnisvarasse ei investeeri, kuid soodsa krundi omandamisega avanenud võimalust olnuks patt kasutamata jätta. Eesmärki püstitades rentnikke veel teada polnud. Need leidsime koostöös Arco Varaga. Kartsime, et see on märksa probleemsem. Maja valmides olid rendikokkulepped sõlmitud.

Tellija esitas pakkumise saamiseks mahuka, ligi 100-leheküljelise põhjaliku seletuskirja -- ühtegi joonist polnud --, mille põhjal tuli kavandada maja ja kujundada hind. Algselt soovis tellija suuremat hoonet saada. Teise vooru läbirääkimiste käigus jõudsime tellijaga kokkuleppele hoone mahtude ja maksumuse osas.

Esimeses etapis projekteeriti välistrassid ja asendiplaan. Maa-aluse osa ehitus oli küllaltki raske, sest trassid tuli paekivi sisse süvistada. Augusti keskel selgus maja arhitektuurne külg, eriosade projekt valmis septembris.

Dvigateli endisel territooriumil paiknev ehitusplats polnud mitte niivõrd ökoloogiliselt saastatud kui igasuguseid jäätmeid täis. Ühes kohas avastasime bituumenijääke, mille Dvigatel likvideeris.

Tellija oli professionaalne, jõudis ehitustempoga kaasas käia ja temaga oli hea koos töötada. Tähtaeg oli täpne -- palju kiiremini poleks normaalses tempos saanud ehitada, ka tellijal polnud selleks pakilist vajadust.

Hetkel kuum