12. jaanuar 1999 kell 22:00

Teraskiudbetoon võimaldab säästa

Mörtide tugevdamiseks kasutati keskajal õlgedest, taimedest, juustest ja loomakarvadest kiudmaterjale. Taasavastatud kiutehnoloogias on kasutusel paremad materjalid -- valdav osa kiududest valmistatakse terasest. Teraskiudbetooni kasutatakse põhiliselt kohtades, kus betoneerimiseks oli ette nähtud konstruktiivne armatuurvõrk.

Teraskiudbetoonil on hulk kasutusvõimalusi alates tööstuspõrandatest, betoonteedest, tunneliehitusest, torkreetbetoneerimisest ja lõpetades kütusetanklate, ladude, hoidlate ja betoonist keldriseintega. Teraskiud lisatakse kehtivatele normidele vastavale betoonile kas segistis või mikserautos ja need moodustavad betoonis ühtlaselt jaotunud võrgustiku. See annab nii projekteerijale, ehitajale kui tellijale mitmeid eeliseid.

Teraskiudbetoon tagab betooni suurema paindetõmbe-

tugevuse tavalise konstruktiivse armeeritud betooniga võrreldes. Paindetõmbetugevus on pinge piirväärtus, mille juures betoonkonstruktsiooni tekib pragu.

Vastavalt Saksa standardile DIN 1048 tehtud katse järgi on paindetõmbetugevuse väärtus armeerimata betoonil 4,3 N/mm², 25 kg/m³ kiusisaldusega teraskiudbetoonil 5,4 N/mm² ja 30 kg/m³ kiusisaldusega teraskiudbetoonil 6,0 N/mm².

Suurem paindetõmbetugevus võimaldab vähendada betoonkonstruktsiooni paksust. Mida suurem on lisatud teraskiudude kogus, seda õhem võib betoonplaat olla.

Armatuurvarrastega armeerimine ei suurenda betooni paindetõmbetugevust, sest praod võivad tekkida enne, kui armatuur betooni sees «tööle hakkab».

Betoonitehnoloogias on suur probleem mahu kahanemine, mille tõttu vähenevad betooni mõõtmed. Protsess algab esimestel kivistumispäevadel, kui betoon pole saavutanud veel piisavalt tugevust, ja võib põhjustada mahukahanemispragusid.

Betoon vesitsementteguriga 0,5 (1 m³ betooni valmistamisel vee ja tsemendi koguste suhe) ja tsemendisisaldusega 320 kg sisaldab 160 liitrit vett, millest vähemalt 100 liitrit aurustub betooni kivistumise käigus.

Teraskiudude lisamisega suureneb betooni vastupanu pragude tekkele eriti varases kivistumisstaadiumis, sest betoonis arenev pragu kohtab kiudu, mis takistab prao edasiarenemist. Betoonis tekib ainult hulk mitte-

märgatavaid mikropragusid. Seevastu võrkudega armeeritud konstruktsioonis võib pragu joosta läbi kogu ristlõike.

Teraskiudbetoonil on suurem löögikindlus kui tavabetoonil. Teraskiudbetoon tugevdab efektiivselt konstruktsioonide nurki ja servi.

Võrreldes betoonkonstruktsiooni ehitamiseks kuluva armatuuri ja teraskiudude maksumust, ei pruugi materjalide otsene hind anda eelistust teraskiudbetooni lahendusele.

Kokkuhoid saavutatakse eelkõige betoonivajaduse vähenemisega betoonplaadi paksuse arvel, töömahu vähenemisega (puudub vajadus armatuuri paigaldamiseks ja tööoperatsioonid lihtsustuvad), betooni pumpamisest loobumisega (pumpamine tõstab kaubabetooni hinda 10--15%) ja vuukide vahekauguste suurendamisega (vuukide väiksema kogupikkuse juures on nende lõikamine ja täitmine odavam). Teraskiudbetoonist valmistatud sama tugevusega betoonplaat on kuni 30% odavam kui armatuurvarrastega armeeritud plaat.

Lihtne ja kerge paigaldusprotsess võimaldab lühendada ehitusaega, mis on oluline kiiret ehitustempot arvestades.

Mörtide tugevdamiseks kasutati keskajal õlgedest, taimedest, juustest ja loomakarvadest kiudmaterjale. Taasavastatud kiutehnoloogias on kasutusel paremad materjalid -- valdav osa kiududest valmistatakse terasest. Teraskiudbetooni kasutatakse põhiliselt kohtades, kus betoneerimiseks oli ette nähtud konstruktiivne armatuurvõrk.

Teraskiudbetoonil on hulk kasutusvõimalusi alates tööstuspõrandatest, betoonteedest, tunneliehitusest, torkreetbetoneerimisest ja lõpetades kütusetanklate, ladude, hoidlate ja betoonist keldriseintega. Teraskiud lisatakse kehtivatele normidele vastavale betoonile kas segistis või mikserautos ja need moodustavad betoonis ühtlaselt jaotunud võrgustiku. See annab nii projekteerijale, ehitajale kui tellijale mitmeid eeliseid.

Teraskiudbetoon tagab betooni suurema painde-

tõmbetugevuse tavalise konstruktiivse armeeritud betooniga võrreldes. Paindetõmbetugevus on pinge piirväärtus, mille juures betoonkonstruktsiooni tekib pragu.

Vastavalt Saksa standardile DIN 1048 tehtud katse järgi on paindetõmbetugevuse väärtus armeerimata betoonil 4,3 N/mm², 25 kg/m³ kiusisaldusega teraskiudbetoonil 5,4 N/mm² ja 30 kg/m³ kiusisaldusega teraskiudbetoonil 6,0 N/mm².

Suurem paindetõmbetugevus võimaldab vähendada betoonkonstruktsiooni paksust. Mida suurem on lisatud teraskiudude kogus, seda õhem võib betoonplaat olla.

Armatuurvarrastega armeerimine ei suurenda betooni paindetõmbetugevust, sest praod võivad tekkida enne, kui armatuur betooni sees «tööle hakkab».

Betoonitehnoloogias on suur probleem mahu kahanemine, mille tõttu vähenevad betooni mõõtmed. Protsess algab esimestel kivistumispäevadel, kui betoon pole saavutanud veel piisavalt tugevust, ja võib põhjustada mahukahanemispragusid.

Betoon vesitsementteguriga 0,5 (1 m³ betooni valmistamisel vee ja tsemendi koguste suhe) ja tsemendisisaldusega 320 kg sisaldab 160 liitrit vett, millest vähemalt 100 liitrit aurustub betooni kivistumise käigus.

Teraskiudude lisamisega suureneb betooni vastupanu pragude tekkele eriti varases kivistumisstaadiumis, sest betoonis arenev pragu kohtab kiudu, mis takistab prao edasiarenemist. Betoonis tekib ainult hulk mittemärgatavaid mikropragusid. Seevastu võrkudega armeeritud konstruktsioonis võib pragu joosta läbi kogu ristlõike.

Teraskiudbetoonil on suurem löögikindlus kui tavabetoonil. Teraskiudbetoon tugevdab efektiivselt konstruktsioonide nurki ja servi.

Võrreldes betoonkonstruktsiooni ehitamiseks kuluva armatuuri ja teraskiudude maksumust, ei pruugi materjalide otsene hind anda eelistust teraskiudbetooni lahendusele.

Kokkuhoid saavutatakse eelkõige betoonivajaduse vähenemisega betoonplaadi paksuse arvel, töömahu vähenemisega (puudub vajadus armatuuri paigaldamiseks ja tööoperatsioonid lihtsustuvad), betooni pumpamisest loobumisega (pumpamine tõstab kaubabetooni hinda 10--15%) ja vuukide vahekauguste suurendamisega (vuukide väiksema kogupikkuse juures on nende lõikamine ja täitmine odavam). Teraskiudbetoonist valmistatud sama tugevusega betoonplaat on kuni 30% odavam kui armatuurvarrastega armeeritud plaat.

Lihtne ja kerge paigaldusprotsess võimaldab lühendada ehitusaega, mis on oluline kiiret ehitustempot arvestades.

Autor: Urmas Kitsing

Hetkel kuum