Silva Männik • 18. jaanuar 1999 kell 22:00

Rahastamise tõrked jätkuvad

Rahandusministeerium on teinud nii keskhaigekassale kui sotsiaalkindlustusametile korralduse kanda enda arvele kokku üle 200 mln krooni. Ministeerium vajab seda summat osa kassatagavara väljavahetamiseks stabilisatsioonireservis, sest aasta algul on riigikassal tekkinud raskusi väljamaksetes riigiasutustele.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Külli Pedak ei osanud eile öelda, millal ta saab täita rahandusministeeriumi korralduse 130 mln krooni kandmise kohta riigikassasse. Pedaku sõnul on kogu pensionifondi vaba raha deponeeritud ja neid lepinguid ei saa päevapealt katkestada.

Pedak lausus, et tal on ebaeetiline kommenteerida rahandusministeeriumi eesmärke pensionifondi vabade vahendite enda käsutusse saamisel. «Olen riigiametnik ja täidan korraldusi,» sõnas Pedak.

Pedak ütles, et temale valmistas üllatuse tänavuse riigieelarve seaduse punkt, mille järgi hakkab sotsiaalfondi vabade vahendite paigutamist korraldama rahandusminister. Pensionide väljamaksmine on aasta algul keeruline, sest sotsiaalmaksu laekub hilisema maksetähtaja tõttu vähe, selgitas ta.

Rahandusministeeriumi avalike suhete spetsialist Annika Pajus ütles, et riigiasutuste töötajate palk raha vähesuse tõttu riigikassas maksmata ei jää. Riigieelarve kassalise täitmise eeskirja järgi makstakse riigikassast esmajärjekorras välja riigitöötajate palgad ja sotsiaalmaks, siis lepingutega kaetud ja muud kiireloomulised kulutused.

8. jaanuaril kandis keskhaigekassa rahandusminister Mart Opmanni korraldusel 100 mln krooni vabadest vahenditest rahandusministeeriumile. See summa on deponeeritud 15. veebruarini.

Valitsuse majandusnõuniku Aare Järvani sõnul oli peaminister Mart Siimann kursis ravikindlustusraha lisamisega riigi stabilisatsioonireservi. Seda teemat ei arutatud valitsuse istungitel, küll aga peaministri juures nõunike ja mitme ministri osavõtul, lisas Järvan. Tema sõnul on rahvusvahelise valuutafondiga sõlmitud majanduspoliitilises programmis kirjas, et riigikassa hakkab haldama samuti sotsiaalkindlustusfondi ning ravikindlustusfondi vabasid vahendeid.

1999. aasta riigieelarve seaduses on sätestatud, et tänavu moodustatakse ravikindlustus- ning pensionikindlustusfondi eelarve ülejääkidest riiklik reserv, kuhu kantakse esmalt möödunud aastal kogunenud ülejääk, millele lisatakse käesoleva aasta ülejääk. Rahvusvahelise valuutafondi esindaja Eestis ja Lätis Dimitri Demekas leidis, et selles ei ole midagi taunimisväärset, kui valitsus teeb makseid stabilisatsioonireservi sotsiaalfondide ülejääkidest.

Hetkel kuum