18. jaanuar 1999 kell 22:00

Tundmatuseni

stiliseeritud märk

Küsides mitmelt omavahel mitteseotud inimeselt, mida meenutab Optiva Panga logo, tuli nagu kokkulepitult vastuseks, et knopkat. Kui nimes ei oleks sõna «pank», võiks arvata, et on tegemist kontoritarvete kauplusega.

Äriasutuse logo on märk, mis mõjutab inimest emotsionaalselt, see ei ole mitte ainult disainiobjekt, vaid ka selle omaniku ideoloogia kandja.

Optiva Panga logo tegelik idee -- päikesekell -- tuleb esile alles siis, kui saab teada taustainfo.

Suurettevõtted kulutavad logo väljatöötamisele Eestis sadu tuhandeid kroone. Optiva Pank on seni maksnud 300 000 krooni.

Logo disaini konkursile palus Optiva Pank nimeliselt neli tuntud tegijat: Jaanus Tamme (Tank), Avo Ermeli (vabakutseline), Priit Isoki (Zoom) ja Tõnu Siku (Division).

Logo puhul ei ole oluline, et sihtrühm kohe tunneks ära, mida on kujutatud. Tegemist on märgiga, millel on tähendus. Kui on teada taust, tekivad ka assotsiatsioonid.

Optiva Panga logo kujundamisel on silmas peetud sobivust Optiva äri- ja korporatiivpanga ideoloogiaga: ratsionaalsust, täpsust, dünaamilisust, innovatiivsust, originaalsust.

Märk kujutab stiliseeritud päikesekella. Vertikaalelemendi vari näitab maailma täpseimat aega -- päikeseaega. Logo on lihtne, ratsionaalne, loogiline, allegooriline ja meeldejääv.

Logomärgiga tekib mitu seost. Aeg ja täpsus: päikesekell kui universumi liikumistäpsuse kinnitaja. Positiivsus: otsene seos päikesega, elu alusega. Dünaamilisus: kollane, ülespoole suunduv kolmnurk. Paindlikkus: olles ise muutumatu, annab paindliku lahenduse, projitseerides varju enda ümber. Loogilisus: valgus ja vari defineerivad aja.

Kollane ja tumesinine värv on valitud vastandamaks kahte poolust: sooja ja külma. Tumesinine sümboliseerib usaldusväärsust, ratsionaalsust, materiaalset väärtust. Kollane (kuldne) positiivsust, emotsionaalsust, vaimset väärtust.

Ühemahuliste pooluste võrdsus on panganduse alus: aktiva ja passiva peavad võrduma.

Nelja disaineri töid testisid 300 Optiva Panga enda töötajat, kusjuures Jaanus Tamme idee poolt oli 50% häältest. Emorilt telliti uuring fookusgrupi meetodil. Kolmandaks tuli kokku uue logo väljatöötamise töögrupp, kes langetas lõpliku otsuse päikesekella märgi kasuks.

Kui Optiva nime leidmisele kulus 200 000 krooni, siis logo väljatöötamisele alla 100 000 krooni. Suurem jagu viimasest summast läks nelja disaineri kolme nädala töötasule.

Eraldi boonust võitjale välja ei pandud arvestusega, et igal juhul annab disainer endast parima ja see ei tohiks mõjutada tema loomingulisust.

Esimest korda Optiva Panga logo nähes ei osanud sellest midagi arvata. Päikesekella see ei meenutanud.

Ka siis, kui sain teada, mida on selle märgiga kujutatud, jättis logo mind neutraalseks.

Kui oleks midagi väga põrutavat välja käidud, küllap oleks see ka enam tähelepanu tõmmanud. Samas mõistan, et panga puhul peabki pigem konservatiivset joont jälgima.

Logoga seonduvad assotsiatsioonid panka vahetama ei mõjuta. Merkol on konto kahes pangas. Optiva Pangas konto avamine tuleks kõne alla juhul, kui mõni meie suur klient seda teeb. Nimelt pangasiseselt on siis lihtsam ülekandeid teha.

Hetkel kuum