20 jaanuar 1999

Avaldatud suhtarvud pole objektiivsed

Kindlustusseltside majandustulemuste ja finantsseisundi hindamisel kasutatakse ikka ja jälle terminit «kahjusus». Kommentaarina eilses Äripäevas avaldatud suhtarvudele («Leks põeb liitumist ETASiga») tuleb lisada, et avaldatud numbrid ei näita kindlustusseltside kahjusuhet, vaid kogutud brutopreemiate mahtu väljamakstud hüvitistesse.

Kuna avaldatud numbrites ei kajastu edasikindlustajate osa ja kindlustustehnilised eraldised (kohustused klientide ees), ei ole mainitud suhtarvud, mida ekslikult nimetatakse kahjusuhteks, objektiivsed. Kindlustusseltsi kahjusuhte arvutamisel tuleb kasutada netopreemiate ning netohüvitiste näitajaid (ka edasikindlustaja osadega). Brutopreemiad ja väljamakstud kahjud ei kajasta objektiivselt seltsile tekkinud nõudeid.

Kiire majandusliku kasvu tingimustes võib eelmainitud aritmeetilise illusiooni põhjal kadestada kindlustusseltse kiire rikastumise pärast, samas tähendaks näiteks mõne suurema tehase hävimise puhul väljastatud hüvitis seltsile sünget tulevikku. Samuti on kindlustusseltside majandustegevuse edukuse hindamisel väga oluline arvestada seltsi kindlustusportfelli struktuuri.

Möödunud aastal oli tõepoolest transpordivahendite kindlustuslepingutega seotud kõrge väljamaksete tase, mis ei anna siiski alust rääkida selles vallas kõige kiiremini kasvanud kindlustusseltsi, ETAS Kindlustuse portfelli kehvast kvaliteedist, vaid kindlustusportfelli eripärast, millega kindlustusseltsid ühinemisel loomulikult arvestasid ning mis oligi üheks ühinemise põhjuseks.

ETAS Kindlustus moodustati peamiselt transpordiettevõtete kindlustamiseks ning ETAS oli turul selles vallas kahtlemata kõige edukam kindlustusselts. Leks Kindlustuse ja ETAS Kindlustuse ühinemise eesmärk oli tõsta kindlustusseltside efektiivsust, seda peamiselt käibe- ja turuosa kasvu, tasakaalustatud kindlustusportfelli ning kulude vähenemise kaudu.

Hetkel kuum