20 jaanuar 1999

EMEst saab majanduskasvu pidur

Äripäeva hinnangul pidurdaks Eesti Maarahva erakonna (EME) valimisplatvormi elluviimine majanduskasvu. Me ei pea tõenäoliseks, et EME-l õnnestub võimul olles tagada 6% majanduskasv, nagu nad lubavad.

EME valimisplatvormi kandev idee on riigi suurem roll majanduses ja kogu ühiskonnas tervikuna. «Riik peab osalema majanduses protsesside suunaja, korrastaja ja tasakaalustajana,» on kirjas EME platvormis.

Toimetus on seisukohal, et riigi osa suurendamine mõjub majanduse arengule pärssivalt.

Riigi suunavat, korrastavat ja tasakaalustavat rolli näeb EME peamiselt juba alanud väärtuste ümberjaotamises ja saaja rollis on eeskätt põllumajandus. Samas annab põllumajandus Eesti sisemajanduse kogutoodangust ainult ligikaudu neli protsenti. Seega eelisarendades põllumajandust, võime pidurdada teiste majandussektorite arengut.

Valimisplatvormis on suurt tähelepanu pööratud maamajandusele, EME programmi positiivse küljena võibki nimetada tööhõive parandamist maapiirkondades. Probleem on aga selles, et riik maksab oma eelarve kaudu need töökohad lihtsalt kinni.

Eelarvel on lisaks kulude poolele ka tulude pool, mis tähendab, et toetused peavad tulema kellegi teise arvel. Siit üks EME platvormi vastuolu -- nad lubavad uusi toetusi ja suurendada olemasolevaid, kuid lubavad ka, et ei tõsta maksukoormust.

Teine vastuolu puudutab regionaalpoliitikat. Kuigi platvormis rõhutatakse regionaalse arengu tasakaalustamise vajadust, pakutakse samas välja abinõu, mis aitab veelgi suurendada kääre Tallinna ja teiste piirkondade arengutaseme vahel. EME lubab jaotada üksikisiku tulumaksu kaheks -- 10% laekuks riigile ja 16% kohalikule omavalitsusele. See suurendaks aga hoopis Tallinna tulubaasi, sest lõviosa üksikisiku tulumaksust laekub Tallinnast.

Lugedes EME valimisplatvormi, jääb mulje, et majanduse areng sõltub sellest, kui hästi suudab riik maksutulud ümber jaotada ning ettevõtlust suunata.

Äripäev on hoopis vastupidisel seisukohal. Meie meelest ei suuda riik ettevõtjast paremini otsustada, kuhu viimane peaks investeerima või millist valdkonda arendama. Sellepärast arvame, et mida vähem korjab riik ettevõtja ja oma kodaniku käest maksudena raha, seda paremad on majanduskasvu kiirenemise eeldused.

Muidugi võib meile vastu väita, et EME seisukohti on järgitud viimase nelja aasta jooksul, kui erakond on kuulunud valitsuskoalitsiooni, ja pärast EME võimuletulekut majanduskasv hoopis kiirenes.

Põhjus on selles, et EME pole suutnud paljusid oma lubadusi ja eesmärke teostada, näiteks tasakaalustustolle ja teisi siseturukaitse meetmeid kehtestada.

Teoreetiliselt võib riigi õigeaegne sekkumine majandusprotsessidesse ühiskonna arengut positiivselt mõjutada, kuid praktikas jääb riik alati hiljaks, ja sellepärast toetabki Äripäev riigi osatähtsuse vähendamist majanduses.

Hetkel kuum