Toomas Truuverk • 20 jaanuar 1999

Optiva Pank üllatas meeldivalt

Tänast kommertspankade riskireitingut tuleb alustada taas tõdemusega, et Eesti pangandusmaastikul on üks pank vähemaks jäänud. Esimese ühise bilansi said aastavahetuseks kokku detsembri alguses ühinenud Forekspank ja Investeerimispank.

Reitingu esikolmikus see muutus muudatust kaasa siiski ei toonud -- endiselt jätkavad suveräänsete liidritena Hansa- ja Ühispank, veidi suurema vahega järgneb juba Tallinna Äripank. Küll tõi kahe panga liitumine alla aga kommertspankade keskmist riskisust ja seda koguni 15%.

Kõige suurem muutus toimus ootuspäraselt Optiva Panga tulemuse võrdluses eelkäiate omadega. Mäletatavasti saavutas Forekspank kahel viimasel tegevuskuul reitingu ajaloo kaks kõige viletsamat tulemust.

Vastavalt ootustele tuli Optiva Panga esimene riskisuse näitaja ligi 11,8 korda väiksem kui Forekspanga viimane määr.

Optiva Panga suhtelise edukuse taga on suures osas ka tehniline ehk arvestuslik põhjus. Ühinemise momendil nulliti Investeerimispanga omakapital ja samas suurenes uue panga aktsiakapital ühinemissuhte alusel emiteeritud uute aktsiate näol. Kokkuvõttes kasvas Optiva Panga omakapital võrreldes ühinemiseelse liidetud omakapitaliga 127 mln krooni võrra ja kahe panga teenitud summaarne kahjum vähenes 85,22 mln krooni võrra.

Summaarse kahjumi vähenemine parandas aktsia tulukust 3,7 korda ja omakapitali suurenemine vähendas fi-nantsvõimenduse näitajat 30%. Ka turuosa ligi 1,9kordne kasv parandas Optiva Panga riskisust võrdluses Forekspanga riskisusega.

Hetkel kuum