21 jaanuar 1999

Mugavuslipp saadaval

Belgia kaubasaatja otsus keelduda oma lasti laadimisest Eesti kaubalaevale Antverpeni sadamas näitab, et soomlaste algatatud boikotiaktsioonid Eesti laevade vastu hakkavad tasapisi soovitud tulemust saavutama. St Eesti laevandus selle mainet rikkudes tasapisi turult välja trügida. Eesti Merelaevandus oli boikoti tõttu sunnitud Århusi liinilt maha võtma kaubalaeva Calibur.

Äripäeva arvates tuleb Eesti riigil, kui ta soovib säilitada oma head mainet, avaldada survet Eesti kaubanduspartneritele.

Surve kuulutada Eesti mugavuslipumaaks on kestnud juba mõnda aega. Viimased sündmused näitavad, et kaubaomanikud juba kardavad Eesti laevu ja ei usalda Eesti lippu.

Laevandussõja alguses kinnitas peaminister Mart Siimann, et tüli on ametiühingutevaheline asi ja riik ei saa siin midagi teha. Kuid Eesti meremeeste huvide kaitseks moodustatud ametiühingud endast mingit arvestatavat jõudu ei kujuta. Pealegi on probleem juba ametiühingute raamest väljunud.

Kui samuti Eesti riik on nii jõuetu, siis tõstame käed üles, kuulutame end mugavuslipumaaks ning anname järgmise valitsuse moodustamise ülesande Soome meremeeste ametiühingutele või rahvusvahelisele transporditöötajate liidule (ITF). Niigi nõuavad nad juba Eesti meremeestelt kollektiivlepingu sõlmimist Soome ametiühinguga.

Mugavuslipumaad peetakse laevandusäri paradiisiks. Soodsad maksutingimused toovad selle riigi registrisse hulgaliselt välisreederite laevu, mis on mugavuslipumaale kopsakas sissetulekuallikas.

Kas see aga kaalub üles Eesti laevanduse ning riigi majandusliku ja poliitilise maine languse, on iseküsimus. Mugavuslipulaevu käsitletakse rahvusvahelises ulatuses madalamal tasemel kui rahvuslipu all sõitvaid laevu. Neid võidakse sadamates rahuga boikoteerida või vähemalt laadida-lossida viimases järjekorras.

Vaevalt ITF, kes põhiliselt Skandinaavia reederitest koosneb, jätaks kitsal Läänemere turul mugavuslipumaa Eesti vastu selle võimaluse kasutamata. Rääkimata negatiivsest propagandast. Mugavuslipumaa staatus oleks skandinaavlastele rahvusvahelises konkurentsivõitluses esimene trump edasiseks surve avaldamiseks Eesti väliskaubandusele.

Eesti laevaomanike liit andis eile riigikogule üle laevandusettevõtete petitsiooni. Mugavuslipumaaks jõuab saada alati. Ent Eesti riik peab nüüd näitama oma tugevust, pidepunkte selleks on.

ITF tugineb kolm aastat tagasi kokku lepitud nn Ateena poliitikale, mille kohaselt ei tohiks Eesti laevadel töötingimused olla kehvemad ITFi raamlepingu tingimustest. Tingimused on aga alles väljatöötamisel. Sama dokument ütleb, et boikotile peavad eelnema läbirääkimised ja ITFi vahekohus. Soome ja Taani seda ei teinud, vaid hakkasid kohe boikottima.

Samuti saab Eesti rõhuda sellele, et boikottidega rikutakse ELi ja Eesti Vabariigi vahelises assotsiatsioonilepingus olevat meretransporditurule ja liiklemisele piiramatu juurdepääsu põhimõtet.

Välisminister Raul Mälk on välisministeeriumi tegevuse prioriteediks nimetanud Eesti majandushuvide kaitsmist. Esimese hoiatava signaalina mõjuks praegu see, kui kutsuda konsultatsioonidele Eesti saadikud meie laevandusele kaikaid kodaratesse loopinud riikidest.

Hetkel kuum