25. jaanuar 1999 kell 22:00

Eesti firma muudab kauba jälgitavaks

Nädalas välismaalt 3--4 lennusaadetist saav Kairel ostis varem transpordi koos kaubaga kauba saatjalt. Info kauba liikumise ja asukoha kohta oli seetõttu Kairelil tihti lünklik. Caireli müügidirektorile Andrus Pukile meenub, et kord jäi kaup transpordi käigus kadunuks. Asjaga tegeles juba politsei ning kindlustus arvestas kindlustusjuhtumiga, kui ootamatult leiti kaup ühe transpordifirma laost, kuhu see arvatavasti oli ekslikult unustatud.

Kodumaist ekspedeerijat kasutades on Pukk kindel, et kauba asukohast on ülevaade. «Kodumaisele ekspedeerijale võib 4--5 korda päevas helistada ja küsida, kus kaup on,» ütleb Pukk. Välismaa ekspedeerimisfirmale helistades peab suhtlema võõrkeeles, telefonikõned lähevad kalliks ja tihtilugu tulevad välismaalt küsimustele vastused väga aeglaselt tagasi, loetleb Pukk välisekspedeerija miinuseid.

CHS Eesti kasutab suures osas saatja kinnimakstud transporti. Väga väikese osa transpordist ostame Eesti firmadelt.

Meil on tehtud lepingud, et kauba hind on koos transpordiga. Üldjuhul ostame kaupa suurtelt firmadelt, kellel on väljatöötatud logistikasüsteem. Nad suudavad pakkuda paremat hinda, kui me saaksime ise transporti ostes.

Meil tuleb päevas Euroopast 3--6 lennusaadetist. Üks saadetis on pool kuni paarkümmend kilo.

Eestis kasutatavatest lennuekspedeerijatest meenuvad kohe Air Cargo Estonia, Balti Transport ja ASG.

Transpordi ümberkorraldamises võib peituda võimalus kulusid oluliselt kokku hoida. Millegipärast on paljud Eesti maaletoojad seni eeldanud, et kauba müüjad saavad transpordi organiseerimisega paremini hakkama, ja nii loobutakse kergekäeliselt olulisest kulude kokkuhoiust.

Välismaalt ostetud transpordiga võrreldes on Eesti ekspedeerimisettevõttest transpordi tellimine kohalikule importöörile mugavam ja sageli kasulikum:

- ekspedeerija toimib importööri logistikaosakonnana, hoolitsedes kogu transpordiga seonduva eest;

- kuna kohalikul ekspedeerimisettevõttel on konkreetsel suunal kindlad mahud, saadakse vedajatelt sageli soodsamad hinnad;

- importööril on võimalus kasutada saadetiste transpordiks (ühest või) mitmest riigist ühte kindlat koostööpartnerit (partneritevõrku), mistõttu ka ülevaade kaubavoogudest on selge;

- importöör valib ise sobiva transpordiettevõtte, kes pakub logistilisi lahendusi tema isiklikest vajadustest lähtuvalt;

- sõlmides ekspedeerija kaudu veosekindlustuse lepingu, on õnnetusjuhtumi korral asjaajamine lihtsam;

- kauba ostja teab transpordikulu. Vastupidisel juhul (müüja organiseerib transpordi) võib transpordi hind olla peidetud kauba hinna sisse;

- ostja saab ekspedeerijaga pidada läbirääkimisi transpordikulu ja muude transporditingimuste üle;

- kohalik ekspedeerija informeerib importööri saadetise liikumisest või broneeringust kõrvalekalletest;

- importöör saab anda täiendavaid instruktsioone või küsida lisainformatsiooni, võttes ühendust kontaktisikuga kohalikus ekspedeerimisettevõttes (makstes selle eest vaid kohaliku kõne hinna).

Loomulikult on erandeid -- paljud ülemaailmsed kontsernid (Microsoft, Dell, 3Com jne) müüvad oma tooteid üle maailma hinnaga, mis sisaldab transpordikulu. Sellistel juhtudel on Eesti ettevõtetel raske transporditingimusi mõjutada. Kuid sageli on koostööpartneriteks ettevõtted, kes arvestavad meeleldi ostja soove ning loobuvad transpordist ostja kasuks, kui neilt seda ainult küsitakse.

Tarnetingimus on eelkõige kokkuleppe küsimus.

Hetkel kuum