25 jaanuar 1999

Ekspordijuht vaid 16% eksportijatel

Ligi pooltel Eesti ekspordiettevõtetel pole ekspordistrateegiat ega ekspordi eest vastutavat üksust. Vaid 16% eksportijatest on ekspordijuht.

Esmapilgul tundub tegu olevat ärevust tekitavate faktidega. Siiski ei ole peamine probleem mitte ekspordijuhtide ja -osakondade vähesuses. Viimase põhjuseks on asjaolu, et ca 60% enam kui kolme aasta jooksul eksportinud ettevõtte aastane ekspordimaht jääb alla 5 mln krooni. 1996--1998. aastal oli eksportivaid ettevõtteid ligi 800. Nii väikese ekspordimahu juures ei ole võimalik ülal pidada ekspordiosakonda või isegi -juhti.

Väikeettevõtetes tegeleb ekspordiga kas siis müügijuht või ettevõtte juht. Samal ajal tähelepandav osa välisosalusega eksportivatest ettevõtetest (keda kokku on ca 40% pidevatest eksportijatest) ei tegele üldse oma toodangu turustamisega, see on jäetud emaettevõtte hooleks.

Paljud ettevõtted ei tegele turustamisega, sest enamik siintegutsevatest välisosalusega firmadest on tootjad ning loodud lähtudes Eesti madalamast kulude baasist. Ühtlasi on nad vaid üks osa nt rahvusvahelisest kontsernist ning juba majanduslikult ei ole põhjendatud dubleeriva müügiüksuse Eestisse loomine. Turustamise on paika pannud emaettevõte ja Eestis asuvad firmad tegelevad vaid tootmisküsimustega.

Juba eksportivad väike- ja keskettevõtted peaksid teadvustama selgemalt ekspordi eeliseid ning töötama välja ekspordistrateegia ekspordikäibe kasvatamiseks. Ilmselt on just neis vähesel määral juba eksportivais väike- ja keskettevõtetes peidus kõige lihtsamalt kasvatatav ekspordipotentsiaal.

Kui kõik 800 eksportivat ettevõtet kahekordistaks oma ekspordikäivet, saaksime rääkida ca 1 miljardi krooni suurusest täiendavast ekspordist, seda juba esimesel aastal. Kui aga need ettevõtted enamiku oma käibest saaksid välisturult, oleks otsene ekspordi kasv ilmselt mitu miljardit krooni. Veelgi olulisemad on aga teadmised, mis sedakaudu välisturgudest Eesti ettevõtetesse tulevad ja alles hiljem oma efekti avaldavad.

Autor: Lea Kroonmann

Hetkel kuum